Už žádná nemocnice. Sestřičky přijdou za vámi

  •  

Pečovat o nemocného člena rodiny doma není lehké. Velkou pomocí a důležitou součástí jsou návštěvy sestřiček z ústecké agentury domácí péče ACME. Už více než dvacet let navštěvuje tým sestřiček nemocné, kteří nechtějí stonat v nemocnicích. Starají se o pacienty, jejichž zdravotní stav nevyžaduje soustavnou lékařskou, ale kvalifikovanou ošetřovatelskou péči podle pokynů lékaře. Hlavní výhodou domácí zdravotní péče je možnost setrvání ve svém domácím prostředí. To vede k lepší psychické pohodě nemocného, rychlejšímu uzdravení a urychlení hojení.

Na pomoc se můžete vždy spolehnout

V panelovém domě na Severní Terase bydlí s manželem příjemná třiasedmdesátiletá paní Johana, ke které každý pracovní den už několik let dochází sympatická sestřička Kateřina Bendová. O víkendech se u paní Johany sestřičky střídají, podle toho, která má službu.

Paní Johanu trápí mnohočetná poškození kůže na nohou, bércové vředy a zákeřná vaskulitida. Sestřička jí nohy denně pečlivě ošetřuje a převazuje. „Po tříměsíční hospitalizaci v nemocnici mě chtěli lékaři poslat na doléčení do Ryjic, to jsem však rázně odmítla. O tom, že na domácí péči mám nárok, jsem se dozvěděla díky rodině, která se o možnostech ošetřování doma zajímala. Moc lidí to neví, přitom to hradí pojišťovna,“ řekla během ošetřování nohou paní Johana a s úlevou dodala, že díky pravidelným převazům je znát zlepšení.

Samozřejmostí jsou i rehabilitace

Dlouhodobý pobyt v nemocnici se podepsal i na hybnosti paní Johany, takže kromě sestřičky Kateřiny, k ní nyní dochází třikrát týdně i kvalifikovaný fyzioterapeut, který s paní Johanou cvičí a pomáhá jí se takzvaně rozchodit. Cvičení probíhá podle stanoveného plánu, který se řídí podle doporučení ošetřujícího lékaře. „Zpočátku docházela rehabilitační sestřička denně, to už potřeba není, protože jsem se cviky naučila a cvičím i sama,“ vysvětluje paní Johana.

Během správné rehabilitace totiž dochází postupnému zlepšování, nemocní pak mohou cvičit v domácím prostředí i samostatně. „V nemocnici se mnou cvičili jen jednou týdně, půl hodiny. To nebylo dostačující, v podstatě mi jen opakovali, že budu ležák,“ dodává paní Johana a pochvaluje si, že rehabilitační péče od ACME funguje a je znát zlepšování. „Nebýt pravidelné domácí rehabilitační péče, tak bych fakt asi jako ležák zůstala,“ připouští.

Předností léčení v domácím prostředí je psychická pohoda nemocného, která hraje důležitou roli při uzdravování. Je prokázáno, že u pacienta, o kterého je pečováno v jeho domácím prostředí, se doba zotavení výrazně zkracuje. „Jsem sestřičkám z agentury ACME za pomoc opravdu vděčná. Udělala jsem dobře, že jsme si trvala na svém,“ řekla závěrem naší návštěvy paní Johana a dodala, že se domácí péče nedá s nemocniční vůbec srovnat.

Práce sestry v domácí péči není pro každého

Ošetřovat nemocné v rodinách je jiné než v nemocnici. Sestřičky pečují o nemocné s různými diagnózami a poskytují i hospicovou péči. Všechny musí být vystudované zdravotní sestry, protože vykonávají zdravotní úkony ve stejné kvalitě jako v nemocnicích. Ale ani to nestačí. Sestřička musí být samostatná a umět se správně rozhodnout za každé situace. „Přeci jen jsme v rodině samy, za sebou nemáme lékaře a po ruce kolegyni. Musíme umět správně se rozhodnout a poznat, kdy je čas lékaře na pomoc zavolat,“ vysvětluje Kateřina Bendová. Jedna sestra většinou navštěvuje ty samé klienty. A to je výhodou, protože je pak dobře znají a vědí, co potřebují. „Kolik pacientů sestra za den zvládne, záleží na tom, jakou péči poskytují. Péče v domácím prostředí není určena jen seniorům, jak si veřejnost myslí ale je určena nemocným všech věkových kategorií. Od dětí až po seniory a je hrazená z veřejného zdravotního pojištění,“ dodává sestra Bendová s tím, že domácí péče ACME má uzavřenou smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, které působí na Ústecku.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*