V knihovně UJEP proběhne česko-německé autorské čtení literatury, která „překračuje hranice“

Foto: archiv UJEP
  •  

Katedra germanistiky (KGER) Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádá ve spolupráci s globale° v Brémách a Collegiem Bohemicem ve středu 20. října od 16:00 hodin v prostorách volného výběru Vědecké knihovny UJEP česko-německé autorské dvojčtení.

Autorské čtení představí literární tvorbu autorů, jejichž literatura „překračuje hranice“ a kteří sami měli možnost psát a tvořit v jiném kulturním prostředí – Vratislav Maňák v roce 2020 ve Worpswede a Karosh Taha v roce 2021 v Praze. Zároveň reprezentují také nejmladší generaci současné německé a české literární scény. S románem „Rubikova kostka“ získal V. Maňák nominaci na Cenu Evropské unie za literaturu 2017, za román „Im Bauch der Königin” obdržela K. Taha letos Medajli Alfreda Döblina.

„Společně s moderátorkou a organizátorkou mezinárodního festivalu globale° v Brémách, Libuší Černou, s nimi budeme diskutovat nejen o jejich literární tvorbě, ale také o současné měnící se Evropě,“ uvádí Renata Cornejo z KGER FF UJEP

Autorské čtení se koná u příležitosti slavnostního předání knižního daru globale° – Festival für grenzüberschreitende Literatur  do fondu Vědecké knihovny UJEP. Dar předá ředitelka festivalu Libuše Černá, která je zároveň moderátorkou česko-německého čtení.

„Jsem velice ráda, že naše dosavadní vzájemná spolupráce s ústeckou germanistikou dostane takto další dimenzi. Je pro nás podstatné, aby se publikace autorů, které byly diskutovány v minulých letech v rámci festivalu globale°, staly součástí knihovny, ve které nebudou stát jen v regále. Vzhledem k tomu, že jsem původem Češka, je pro mě důležité, aby se knihy dostaly do České republiky. A zde pak už volba univerzity nebyla nijak těžká, neboť ústecká germanistika se již řadu let zásluhou doc. Cornejo profiluje a specializuje na interkulturní literaturu, tedy literaturu překračující hranice,“ uvádí Libuše Černá a doplňuje: „Že k předání dochází letos v říjnu má pro nás navíc symbolický ráz – 2. listopadu zahájíme v Brémách již 15. ročník tohoto v Německu svým zaměřením jedinečného kulturního festivalu.“

„Jsem velice ráda, že naše dosavadní vzájemná spolupráce vyústila v tento knižní dar, který bezesporu obohatí zdejší, v České republice ojedinělou „interkulturní knihovničku“ německojazyčné literatury, zaměřenou dosud hlavně na autory a autorky českého původu,“ upřesňuje doc. Renata Cornejo. Součástí daru je kromě dvou aktuálně čtených děl také veškerá literatura, která byla přečtena na předchozích 15. ročnících festivalu globale°.

Autorské čtení je také součástí programu mezinárodního workshopu „Evropa a její hranice v německojazyčné literatuře“, který v těchto dnech pořádá katedra germanistiky.

„Podobně tematicky zaměřené workshopy chceme pořádat každoročně a spojit je ve spolupráci s globale° v Brémách vždy s nějakou zajímavou kulturní akcí. Na říjen 2022 tak plánujeme například prezentovat v Ústí nad Labem výstavu „Ostwärs in den Westen” zprostředkovávající z pohledu očitých svědků pohnuté události na německém velvyslanectví v Praze v roce 1989,” dodává docentka Cornejo.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*