V managementu Krajské zdravotní dochází ke změnám

  •  

Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a. s., a generálního ředitele společnosti dochází ke změnám v managementu s účinností od 1. června 2017.

Novým náměstkem pro řízení zdravotní péče je MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a  Nemocnice Chomutov.

MUDr. Jiří Mrázek, MHA, který dosud zastával pozici náměstka pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní a současně byl pověřen vedením útvaru informačních technologií, je jmenován náměstkem pro řízení informačních systémů.

Funkcí ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní – Nemocnice Most je pověřen MUDr. Petr Najman, primář Otorinolaryngologického oddělení Nemocnice Most. Zástupci ředitele zdravotní péče v mostecké nemocnici jsou MUDr. František Janů, primář Chirurgického oddělení mostecké nemocnice a MUDr. Miroslav Peleška, primář ARO Nemocnice Most.

Dosavadní ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní – Nemocnice Most MUDr. Luděk Hyka bude i nadále vykonávat funkci primáře Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace mostecké nemocnice a zároveň povede Oddělení zdravotnické informatiky v Úseku řízení informačních systémů Krajské zdravotní.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*