V Městských sadech bude festival

Student. Foto: UJEP
  •  

Ve středu 20. května se v areálu Městských sadů v Ústí nad Labem uskuteční od 10:00 do 16:00 hodin již sedmý ročník umělecko-integračního festivalu zaměřeného na integraci marginalizovaných skupin.

Umělecko‐integrační festival Integra Jam, který pořádá Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, vznikl jako součást projektu Umělecká tvorba jako prostředek integrace mentálně, zdravotně, sociálně a jinak hendikepovaných skupin do společnosti.

Jeho cílem je budování pozitivních sociálních vazeb při skupinových výtvarně a pohybově tvůrčích činnostech a v souvislosti s tím integrace sociálně, mentálně a jinak hendikepovaných skupin do společnosti.

Festival užívá spolupráce a komunikace v průběhu výtvarné tvorby jako katalyzátoru vzájemného poznávání různých skupin obyvatel a odstraňování předsudků a bariér.

Projekt nabízí prostor pro setkání nejrůznějších skupin společnosti. Na jednom místě mají klienti center denní péče, sociálních ústavů, žáci speciálních základních škol, studenti vysokých škol, umělci, pedagogové, žáci a studenti základních a středních škol, děti, senioři i veřejnost možnost společně tvořit, komunikovat a poznat nové prostředí, nové lidi, nové způsoby a možnosti výtvarného vyjádření.

Každý, kdo přijde, si může vybrat z širokého repertoáru výtvarných aktivit či pohybových her, zapojit se do činnosti různých tvůrčích skupin, které pro ně připravili studenti katedry výtvarné kultury a katedry tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty UJEP a umělci.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*