V parku u Drug-Out budou kamery

ilustr. obr.
  •  

Pod peticí požadující vymístění spolku Drug-Out z ulice Velká Hradební a revitalizaci sousedního parku podepsalo přes 170 lidí. Drug-Out mimo jiné poskytuje služby osobám závislým na návykových látkách.

 Lidem vadí, že jsou narkomané v centru města, kde odhazují použité injekční stříkačky. „Vnímáme umístění organizace v centru města a v blízkosti mateřské školy a knihovny jako nevhodné a konfliktní,“ uvedla primátorka Věra Nechybová. „Zástupci města jednali s Drug-Out, které však umístění nevnímá jako problematické,“ dodala mluvčí města Romana Macová. Spolek sídlí v soukromém objektu a stavební úřad neshledal nesoulad působení spolku s povoleným způsobem využití objektu užívaného jako zdravotnické zařízení. „To znamená, že není právní nárok na kroky, které by vedly k vymístění spolku z tohoto objektu,“ dodala mluvčí.
Rada města proto souhlasila s instalací 3 mobilních kamer v prostoru parku. Pro zabezpečení pořádku a bezpečnosti budou probíhat častější namátkové kontroly přítomných osob i stavu údržby a úklidu. Otázkou revitalizace přilehlého parku se zabývaly komise rady města, které se shodly, aby byly v parku instalovány kamery, zvýšil se dohled městské policie a byla doporučena revitalizace zeleně v okolí objektu.

  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*