V teplárně hořely kabely, naštěstí jen jako

  •  

Požár kabelu v kabelovém koridoru v rozvodně 110 kV naplno zaměstnal profesionální hasiče Skupiny ČEZ z útvaru klasické energetiky, kteří sídlí naproti Teplárně Trmice. Naštěstí se jednalo jen o cvičení v teplárně, které mělo za úkol ověřit i reakci a následnou činnost směnového inženýra, včetně spolupráce provozních zaměstnanců se zásahovou jednotkou hasičů.

„Jednalo se i o ověření rychlosti aktivace členů havarijního štábu či prověření funkčnosti megafonu, tedy technického prostředku určeného pro vyrozumění zaměstnanců teplárny o mimořádné události.  Aktualizovali jsme i příslušné kontakty v tabulce ohlašovacích povinností. Co se týče reakcí směnového inženýra, plně postupoval v souladu s dokumentací havarijní připravenosti v souvislosti s případnou mimořádnou událostí v lokalitě teplárny. I naši hasiči postupovali tak, jak by měli v reálu,“ konstatoval Jan Barnat, vedoucí odboru řízení provozu, který je zároveň místopředsedou havarijního štábu Teplárny Trmice.

Aby havarijní cvičení co nejvíce odpovídalo realitě, byl prostor kabelového kanálu rozvodny nejdříve zamlžen. Následně se aktivovalo čidlo elektrické požární signalizace. Hasiči se na místo zásahu dostali během pěti minut. Jakmile ukončili průzkum a ohledání místa, zažádal velitel zásahu o vypnutí napájení v kabelovém prostoru za trafem rozvodny. Mistr elektro předal informaci o nutnosti vypnutí kompletního napájení teplárny směnovému inženýrovi a ten vydal příkaz k odstavení. Rozvodna se ponořila do tmy a celá ohrožená lokalita byla předána veliteli zásahu. Hasiči se dostali do kabelového kanálu a začali s likvidací požáru.

„Vše trvalo zhruba patnáct minut. Dá se říci, že vše proběhlo tak, jak ve skutečnosti. S výkonem, byť simulovaným, zásahové jednotky jsem spokojen. Samozřejmě maličkosti, které nemají bezprostřední vliv na vlastní zásah, se najdou vždy. Ale od toho havarijní cvičení jsou. Jednak abychom ukázali naši připravenost a také proto, že se z nich neustále poučujeme do budoucna. Vyzkoušíme si nejen naši vlastní připravenost, ale prověříme také spolupráci s ostatními zaměstnanci teplárny a samozřejmě i zásahovou techniku,“ uzavřel David Proft, velitel pobočné stanice požární ochrany Teplárny Trmice.

V případě reálného zásahu by se po odstavení rozvodny ocitla bez elektrického proudu veškerá technologie trmické teplárny. Znamenalo by to, že po nezbytně nutnou dobu, tedy až do znovunajetí teplárny do provozu, by došlo i ke kompletní odstávce páry do rozvodů ČEZ Teplárenské pro sousední Trmice a Ústí nad Labem. Na rozvody je přitom napojeno více než 1 300 odběrných míst, což obnáší zhruba 27 tisíc domácností a na tři desítky průmyslových podniků.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*