V Ústí připravují kancelář architektury města

  •  

Vytvořit koncepci kanceláře architektury města Ústí pověřili zastupitelé na svém únorovém zasedání architekta Jana Hroudu. Jednoho úředníka by nahradila skupina odborníků, která by měla větší rozhodovací pravomoci. Provoz architektonické kanceláře města by mohl stát až třicet milionů ročně.

„Koncepce bude zpracována ve v různých variantách řešení, přičemž bude brán ohled na realistické finanční možnosti města, bude brán na historii tohoto města a hlavním cílem bude nasměřovat toto město dlouhodobě bez dalších politických vlivů,“ přiblížila radní města Eva Fialová.

Kancelář architektury by se v budoucnu měla zabývat koncepcemi a rozvojem města, kam spadá i územní plánování. Měla by spolupracovat na přípravě veřejných staveb, řídit přeměny parků, ulic a náměstí nebo veřejnost zapojovat do plánování.

„Městu dlouhodobě chybí ucelený tým pracovníků, kteří by se rozvojem města mohli zabývat. Může jít o menší tým, který se bude zabývat koncepcí města nebo pak o velký tým, který by sám zpracovával některé věci, jako je například územní plán,“ dodal Jan Hrouda.

Až budou různé možnosti a varianty připravené, měli by se jimi zabývat radní a nakonec rozhodnou zastupitelé a to nejpozději v září tohoto roku


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*