Více kontejnerů na elektroodpad

  •  

Ústečtí radní schválili dodatek smlouvy se společností ASEKOL. Ve městě bude více kontejnerů na elektroodpad.

„ASEKOL zajišťuje ve městě systém zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů. Na základě dodatku smlouvy navýší počet kontejnerů o 10 kusů na celkový počet 36 kusů, jejichž prostřednictvím odebírá bezplatně baterie a elektrozařízení pocházející z domácností, umístí je na vybraná místa a zavazuje se tyto kontejnery pravidelně vyprazdňovat a provádět úklid v okolí kontejneru,“ popisuje mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Tyto kontejnery jsou určeny pro drobná elektrozařízení, jako jsou telefony, rádia, CD, DVD přehrávače, kávovary, topinkovače, hračky a také baterie. Ale ne pro sběr chladících zařízení, počítačů a jejich příslušenství nebo televizorů. Tato elektrozařízení můžete zdarma odevzdat na sběrném dvoře nebo v místě určeném posledním prodejcem.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*