Vladimír Evan: Ústecký sport je dnes ve velmi dobré kondici

  •  

Vladimír Evan, předseda ústecké Komise mládeže a sportu, sportovní manažer hokejového klubu a zastupitel za Ústecké fórum občanů, tvrdí, že podmínky pro sportování mládeže, ale i profesionálních sportovců v krajské metropoli jsou nyní nejlepší za posledních deset let.

V jaké kondici je ústecký sport? Zvýšily se za poslední dva roky příspěvky města pro sportovce?

Kondice je dobrá, pokud porovnáme jen čísla, pak velmi dobrá. Nárůst členské základny hlásí všechny kluby, a dokonce vznikají nové sportovní kluby. Příspěvky města do sportu se od roku 2016 zvýšily z 35 milionů na téměř 51 milionů korun ročně.

Kolik peněz tohoto balíku dostávají děti a mládež?

Mládežnický sport je podporován formou tzv. šeků, kdy se každý sportovec rozhodne, do kterého klubu šekový příspěvek vloží. Nárůst objemu finančních prostředků je zřejmý. V roce 2014 činil 4,5 milionu korun, letos již 7,8 milionu korun.  Z těchto finančních prostředků jsou však vyjmuty kluby fotbalu, basketbalu, volejbalu, ledního hokeje a florbalu, které jsou financovány v režimu preferovaných sportů. Na rok 2018 činí podpora preferovaných sportů 16,5 milionu korun. Město Ústí nad Labem navíc podporuje sportovní akce mládeže v režimu tzv. sportovního kalendáře a odměňuje mimořádné sportovní výkony.

Podle jakého klíče město peníze do sportu přiděluje? 

Klíčem je Koncepce sportu města Ústí nad Labem na období let 2016 až 2019, kterou připravila naše komise a schválilo ji zastupitelstvo. Díky ní se každoročně zvyšuje finanční podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit o 0,5 % z celkového rozpočtu města. Vedle klasické podpory klubů a jednotlivců koncepce umožňuje transparentní financování akcí mimořádného významu, cyklistické akce, mimořádné výko ny, správu a údržbu sportovišť, zvýšené provozní výdaje atd. Sportovní koncepce navíc řeší dlouhodobou sportovní infrastrukturu a nabízí sportovním klubům určitý směr a předvídatelnou podporu města Ústí nad Labem. To je podstatné pro vstup sponzorů a partnerů do ústeckých klubů. Bez deklarované a dlouhodobé podpory města nechtějí ani významné firmy vkládat své peníze do sportu. Naši ústeckou sportovní koncepci už převzala nebo z ní čerpají města v kraji i v jiných krajích.

Do jaké míry byla sportovní koncepce a činnost sportovní komise ovlivněna politikou, respektive stranickými zájmy?

Komise je poradním orgánem rady města a sama nemá rozhodovací pravomoci. Možná i proto zde nad stranickými zájmy převládá odbornost a věcná diskuse. Možná vím, na co narážíte. Nemohu popřít, že se já osobně a Ústecké fórum občanů snažíme co nejvíce napravit dlouhodobou zanedbanost sportovišť a malou podporu sportování, kterým právě v našem městě můžeme zčásti potlačit negativní jevy, například užívání drog a vandalismus. Ale vždy musím dbát na konsenzus členů komise a na možnosti rozpočtu města.

Na základě podnětů sportovní komise město zadalo přípravu studií a projektových dokumentací k dostavbě, modernizaci nebo výstavbě nových sportovišť. O jaké jde?

V tomto směru oproti jiným městům zaostáváme. Je třeba dokončit a modernizovat současná sportovní zařízení – městský fotbalový stadion, zimní stadion, plaveckou halu na Klíši s venkovním bazénem, zázemí pro atlety, Stadion mládeže na Bukově, zastřešení beachvolejbalových kurtů nebo neštěmický fotbalový stadion. Dalším úkolem  je  výstavba nových sportovišť – druhé ledové plochy, na kterou hokejový Slovan sehnal soukromého investora. Ten již jedná o výstavbě na Bukově s radou města. Velkou výzvou je nová multifunkční sportovní hala a dalšími novými sportovišti mohou být nové fotbalové tréninkové středisko, rozvoj Střížovického vrchu v oblasti cyklistiky nebo tréninková hala pro atlety.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*