Za čistý vzduch

40 tisíc demonstrantů na Mírovém náměstí 27.11.1989. Foto: Miroslav Rada
  •  

Katedra historie Filosofické fakulty UJEP připomene v rámci Týdne humanitních věd dobu ekologických demonstrací na konci osmdesátých let, cestu Václava Havla i unikátní Program Teplice. V rámci Týdne humanitních věd, který pořádají filozofické fakulty napříč Českou republikou v tomto týdnu katedra historie, jsou připraveny hned dvě zajímavé akce, které vrátí studenty a případné další zájemce do doby konce osmdesátých let a prvních měsíců po sametové revoluci.

Dnes proběhne akce nazvaná S Václavem Havlem měsíční krajinou. Bude se jednat o promítání unikátního amatérského filmu, který vznikl při cestě Václava Havla a jeho spolupracovníků do pánevní oblasti severozápadních Čech 12. února 1990. Prezident se seznamoval s katastrofální situací životního prostředí a životních podmínek obyvatel tohoto regionu, naslouchal místním a komentoval budoucí potřeby našeho kraje.

Další akcí, která upozorní na tehdejší žalostnou situaci životního prostředí v severozápadních Čechách, bude beseda nazvaná Za čistý vzduch, která se uskuteční v úterý 14. prosince. Profesorka Michaela Hrubá pozve k debatě Markétu Brožovou, doktorandku katedry historie, která se zabývá protesty a neformálními strukturami v době pozdního socialismu a Jana Leníčka, bývalého pracovníka Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem. Ptát se bude na roli ekologických demonstrací na konci osmdesátých let, na stav životního prostředí na konci totality a také na Program Teplice, jehož cílem bylo analyzovat dopady znečistěného prostředí na zdraví obyvatel.

„V rámci besedy budou promítnuty i ukázky z dobových dokumentárních filmů, které jsou svědectvím o dané době,“ doplnila profesorka Hrubá.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*