Země znovuzrozená na Pražském hradě

  •  

Těžba, energetika a související rekultivace jsou frekventovaným společenským fenoménem. Zejména Podkrušnohoří je, bohužel, systematicky znázorňováno jako expresivně surrealistická a katastrofická hrozba, a to bez ohledu na tisíce hektarů úspěšně obnovené krajiny.

Putovní dokumentárně orientovaná výstava Země znovuzrozená autora Stanislava Štýse, si klade za cíl seznámit širokou i odbornou veřejnost s rekultivační obnovou území v těžebně průmyslové aglomeraci Ústeckého kraje. Rekultivace je zde úspěšně realizována již polovinu století, s výsledkem desítek tisíc hektarů obnovené krajiny, a přispívá k výraznému zlepšování životního prostředí regionu.

Přes tato nesporná fakta je severočeský region širokou veřejností stále dosud vnímán velmi negativně, s imagem devastované krajiny. To má pro tuto oblast, kde proběhla v polistopadovém období radikální ekonomická transformace, negativní dopady v sociální oblasti. Na petrifikaci bývalého negativního image severočeské oblasti se dosud podílí malá informovanost široké i odborné veřejnosti a destruktivně orientovaná oponentura některých aktivistických organizací a části médií.

Vernisáž výstavy proběhne 2. dubna od 17:00 hodin v Tereziánském křídle starého královského paláce Pražského hradu. Záštitu nad ní převzal prezident České republiky Miloš Zeman, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr zemědělství Marian Jurečka, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a Richard Falbr. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je partnerem výstavy.

„Ústecká univerzita je hrdým partnerem této výjimečné výstavy hned ze dvou důvodů. Jednak je Štýs dlouhodobým spolupracovníkem naší fakulty životního prostředí, několik let zde působil jako akademický pracovník a následně také jako člen Vědecké rady ústeckém fakulty životního prostředí. Druhým důvodem je společný zájem univerzity o narovnávání informací o stavu místní krajiny, neboť medii prezentovaná image kraje negativně ovlivňuje i rozhodování části uchazečů o studium na naší univerzitě,“ říká rektor ústecké univerzity, Martin Balej.

Výstava na Pražském hradě potrvá do 28. června.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*