Academic Writing ukázal, jak na vědecké texty

Zdroj: UJEP Ústí nad Labem
  •  

V rámci meziuniverzitního projektu Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního růstu post-doktorandů připravili ústečtí akademici praktický seminář Academic Writing. Přinesl cenné informace k tvorbě odborných textů.

Mezinárodní projekt CRP13+ podpořený MŠMT ČR je na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem garantován prorektorkou pro vědu, prof. Jiřinou Jílkovou.  Ve dnech 13.–14. 10. 2016 díky jeho podpoře proběhl dvoudenní
praktický akademický seminář Academic Writing. Prostory pro jeho uspořádání poskytly fakulta životního prostředí a MFC UJEP.

Zájem o seminář byl značný, do akce se zapojilo celkem 55 účastníků. Mezi nimi byli nejen doktorandi a akademičtí pracovníci všech fakult UJEP, ale také přihlášení doktorandi a post-doktorandi z dalších českých univerzit. Přijeli zástupci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Karlovy univerzity, Vysoké školy ekonomické, České
zemědělské univerzity a Technické univerzity v Liberci.

První den se účastníci semináře seznámili s významem publikační činnosti, charakteristickými znaky vědecké publikace a jejími specifiky, typy publikačních výstupů a rozdíly mezi aplikovanými a publikačními výstupy. Zároveň si současní i budoucí autoři ujasnili, jaké jsou role autorů, editorů, recenzentů, vydavatelů a dalších účastníků
vědeckého publikování. Dále byli informováni o peer-review a jeho významu, databázích a indexech a v neposlední řadě o autorských právech.

Důležitá, zejména pro začínající autory, byla informace o struktuře vědecké publikace a významu jejích jednotlivých částí a dále také rady, jak prezentovat a diskutovat výsledky vědecké práce i samotného autora. V odpolední praktické části byly řešeny již konkrétní publikační záměry a skupina se rozdělila na společenskovědní a přírodovědnou sekci, protože některé metody práce, sběru dat i vlastního psaní jsou pro dané obory odlišné. Skupině specializující se na sociální a společenské vědy se věnovala doc. Slavíková, přírodovědné skupině doc. Trögl.

Druhý den semináře byl věnován informacím, jak postupovat po negativním vyjádření recenzentů. Důležitým tématem byla také etika, tedy jakých prohřešků a neetických kroků se vyvarovat. Velký ohlas mezi posluchači mělo vystoupení dr. Popelky s titulem „Jak si elegantně a se ctí poradit se statistikou“. Pan profesor Helmeier zájemcům nechal nahlédnout do myšlení editorů a procesu přijímání článků v praxi. Zájemcům nabídl i individuální konzultace jejich rozpracovaných textů.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*