AGC míří k uhlíkové neutralitě

  •  

S cílem uspokojit rostoucí poptávku trhu a snížit dopad svých výrobních procesů na životní prostředí, tak jak si stanovila ve svém plánu uhlíkové neutrality, uvedla AGC závěrem minulého roku, který byl Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem skla, na trh Low-Carbon Glass, sklo s nízkou uhlíkovou stopou.

Jelikož je výroba skla extrémně náročná na energie, společnost AGC dlouhodobě hledá způsoby ke snížení dopadu jejích aktivit na životní prostředí. Strategii tvoří dva základní cíle: být v přední linii při vývoji nových produktů a přinášet klientům takové výrobky, jejichž užíváním lze snížit uhlíkovou stopu. Druhým cílem je, aby byly při výrobě těchto produktů používány technologie, které budou nejvhodnější z ekologického hlediska a budou minimalizovat dopad na životní prostředí.

„Dosažení uhlíkové neutrality vyžaduje komplexní transformaci naší výroby skla,“ říká Davide Cappellino, prezident AGC Architectural Glass Europe & Americas Company. „Zahrnuje jak získávání a používání udržitelných surovin a zvyšování obsahu střepů, tak způsob tavení skla pomocí nových technologií, alternativních energií a rostoucího podílu obnovitelné elektřiny, aniž bychom opomíjeli vzhled a funkci našich výrobků napomáhajících optimalizaci klimatických benefitů během své životnosti.“

Společnost AGC již oznámila svůj závazek na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 i mezitímní cíl, kterým je snížení přímých a nepřímých emisí CO2 o 30 % do roku 2030 (Snížení v emisních kategoriích 1, 2 a 3 v porovnání s rokem 2019). Plán pro dosažení tohoto cíle a snížení nepřímých emisí CO2 zahrnuje řadu opatření pro nadcházející roky, která jsou založena na integrovaném přístupu – od výzkumu a vývoje přes zásobování a výrobu, celý dodavatelský řetězec a dopravu až po ukončení celého cyklu v souladu s přístupem Cradle to Cradle.

„V průběhu loňského roku jsme také učinili velký krok směrem k uhlíkové neutralitě a s potěšením jsme rok 2022 uzavřeli představením naší škály skel s nízkou uhlíkovou stopou, která zákazníkům nabízí materiál, jenž počínaje těžbou surovin až po konečnou instalaci produkuje o více než 40 % méně CO2 než naše standardní sklo,“ dodává Cappellino.

Komplexní přístup k udržitelné výrobě skla s nízkou uhlíkovou stopou zahrnuje šest klíčových sfér:

  • udržitelné získávání surovin,
  • používání vysoce výkonných tavicích pecí,
  • větší využívání skleněných střepů (recyklovaného skla),
  • využívání ekologických zdrojů energie,
  • optimalizaci dopravy mezi závody Skupiny zajišťujícími dokončovací procesy (vrstvení skel, nanášení povlaků),
  • optimalizaci přepravy hotových výrobků.

Díky tomuto komplexnímu procesu nyní společnost AGC vyrábí plavené sklo Low-Carbon Planibel Clearlite, jehož uhlíková stopa činí pouhých 7 kg CO2 na m² (pro tloušťku 4 mm). První sklo s nízkou uhlíkovou stopou bylo úspěšně vyrobeno v závodě v belgickém Moustier. V letošním roce zahájí výrobu skla s nízkou uhlíkovou stopou také závod ve francouzském Seignbouse. Základní sklo Low-Carbon Planibel Clearlite je k dispozici pro klíčové škály skel: bezpečnostní skla, tepelně izolační skla a skla s protisluneční ochranou. Tyto nové výrobky ze skla s nízkou uhlíkovou stopou si zachovávají stejný estetický vzhled, kvalitu a technické parametry jako tradiční výrobky z plaveného skla AGC. Více informací o společnosti AGC najdete na stránkách www.agc-glass.eu.

Strategická poloha závodu Moustier, Belgie

Po předchozích úspěšných testech se výroba prvního skla s nízkou uhlíkovou stopou rozběhla koncem roku v závodě AGC v belgickém Moustier. Moustier, mj. vůbec první závod na výrobu plaveného skla založený v kontinentální Evropě, využívá místní dostupnosti velmi kvalitního písku. Již několik let se 75 % surovin dopravuje na lodích do závodu po řece Sambre. Jedna z pecí v Moustier těží z nedávné opravy za studena (tavicí pece jsou kompletně renovovány každých 15 až 18 let) a využívá nové technologie, jako je elektrický příhřev. Poloha závodu v oblasti s mnoha zpracovateli, dlouholetými zákazníky a dceřinými společnostmi Skupiny napomáhá recyklačnímu toku střepů používaných při výrobě skla. V neposlední řadě tvoří podstatnou součást řetězce výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Ve své domovské zemi Belgii jsou všechny střechy výrobních závodů a kanceláří vybaveny fotovoltaikou, což snižuje uhlíkovou stopu společnosti. Kromě toho má společnost dokonce vlastní větrnou turbínu, kterou provozuje v závodě Seneffe, jen pár kilometrů od Moustier. V závodě Moustier je dodatečná obnovitelná elektřina dodávána z energetických projektů v areálu závodu i mimo něj (včetně kombinované výroby tepla a elektřiny a fotovoltaických panelů). Aby se co nejvíce zlepšila synergie mezi výrobou a dokončovacím procesem a snížily se doprava a emise CO2, AGC vrství skleněné tabule do bezpečnostního skla v samotném závodě Moustier, zatímco povlaky se na sklo nanášejí v závodě Lodelinsart, vzdáleném pouhých 25 km.

Strategická poloha závodu v Moustier nabízí optimální přepravní vzdálenosti pro hotové výrobky. Okolní oblasti severní Francie, zemí Beneluxu a západního Německa jsou hustě osídlené a mnoho zákazníků je vzdáleno do 250 km.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*