Blíží se další ročník soutěže Ústecký Sen Art

  •  

I v letošním roce připravila rada seniorů ve spolupráci s městem výtvarnou a literární soutěž pro seniory. Soutěž je určena pro seniory ve věku 60+ s trvalým pobytem v Ústí nad Labem včetně těch, kteří využívají služby domovů pro seniory, jejichž zřizovatelem je město Ústí nad Labem. Vyhlášení vítězů a výstava děl soutěže proběhne již tradičně na oslavách Dne seniorů.

Výtvarné soutěžní práce v kategoriích ruční práce, dále kresba, malba, grafika nebo fotografie lze doručit tajemnici Rady seniorů Ústí nad Labem do budovy PB – Centra, na adrese Mírové náměstí 3097/37, Lence Jaremové (1. patro, č. dveří 134) od 1. července do 31. srpna. Každý ze soutěžících může předat maximálně jednu práci v každé kategorii.

Literární soutěžní příspěvky mohou soutěžící doručovat od 1. července do 31. srpna v kategoriích próza, povídka a poezie a to buď e-mailem na adresu: lenka.jaremova@mag-ul.cz  nebo poštou na adresu: Odbor školství, kultury, sporu a sociálních služeb, Magistrát města Ústí n. L., Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem. V levém horním rohu musí být uvedeno Sen Art 2022.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*