Café Nobel přináší téma Mor v Čechách

Ilustrační foto: Pixabay.com, volná licence.
  •  

České země postihla morová epidemie hned několikrát. Co doporučovali jako ochranu před smrtelnou nemocí lékaři v 16. a 17. století? A jak mor léčili? Ve čtvrtek 24. listopadu o tom bude vyprávět historik Filip Hrbek návštěvníkům Café Nobel v Literární kavárně Fokus v kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Máloco se podepsalo na historii evropského středověku a raného novověku tak, jako morové epidemie. Nejhorší z nich propukla v letech 1347–1348, krutě zasáhla většinu kontinentu a v dalších staletích se cyklicky vracela. Ani České království nebylo ušetřeno. Naposledy přišel mor do Čech v letech 1713–1715, kdy na něj zemřela více než čtvrtina obyvatel Prahy.

Jak zapůsobily děsivé události, které mnohdy vylidnily celá města a regiony, na myšlení obyvatel Českého království? „Dochované česky psané lékařské spisy svědčí o tom, že představy o původu, šíření a léčení moru byly u nás stejné, jako jinde v Evropě,“ říká historik PhDr. Filip Hrbek. Zájemcům představí svůj dosavadní výzkum prací z období raného novověku, které pojednávají o nákazách a nakažlivých chorobách, zejména moru. Konkrétně pohovoří o životních strategiích prevence, ochrany a léčby v Českém království 16. a 17. století a pokusí se nastínit rozdílný postoj lékařů, duchovních a učenců, a to i v otázce oprávněnosti útěku před morovou nákazou.

Filip Hrbek působí jako interní doktorand na katedře historie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Specializuje se na dějiny středověkého a raně novověkého lékařství, dějiny každodennosti a dějiny mentalit, tedy na analyzování a snahu pochopit středověký a raně novověký způsob uvažování a myšlení.

Pozor – začíná se už v 17:00 h! Literární kavárnu Fokus najdete v univerzitním kampusu v Ústí nad Labem v Pasteurově ulici. Sídlí ve stejné budově jako knihovna, v patře nad knihkupectvím. Místa si můžete rezervovat na adrese hermankova@fokuslabe.cz. Další informace naleznete na cafenobel.ujep.cz.  Partnerem Café Nobel je populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium a také nakladatelství Academia.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*