Čemu věnovat pozornost ve vyúčtování elektřiny?

  •  

Každoročně vám přichází do schránky vyúčtování elektřiny a vy nevíte, co vlastně některé položky znamenají? Jak se tedy můžete v tom dokumentu plným tabulek snadno zorientovat?

Ve vyúčtování najdete položky, které stanovuje Energetický regulační úřad. Ty souvisejí s obchodem s elektřinou a jde o cenu za distribuci, poplatek za hlavní jistič a příkon, a cenu za využívání služeb, kdy platíme za kvalitu a spolehlivost dodávek, za podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů a za činnost operátora obchodu s elektřinou. Tyto položky jsou součástí každého vyúčtování a jejich výše je stanovená vyhláškou. Do regulované části vyúčtování patří také daň z přidané hodnoty a daň z elektřiny. Tyto položky účtují všichni dodavatelé ve shodné výši.

Konkurenční boj začíná u ceny silové elektřiny a měsíčního poplatku. Právě tato část ceny je tou důležitou, kde můžete porovnávat nabídky různých dodavatelů.

Praxe ukazuje, že důležitá je distribuční sazba, kterou máte nastavenou na svém odběrném místě. Pokud máte vysokou spotřebu, ujistěte se u svého dodavatele, zda máte sazbu nastavenou skutečně správně. Právě její změnou se dá také ušetřit. Příkladem je jedna kavárna, kde jen změnou distribuční sazby provozovatel ušetřil 30 tisíc korun ročně z celkové spotřeby ve výši 200 tisíc korun.

Dále vám doporučujeme zkontrolovat si, zda vyúčtování souhlasí s místem odběru elektřiny. Číslo elektroměru najdete jak na vyúčtování, tak ve smlouvě s dodavatelem, většinou je označen písmenem “T” a doplněn šestimístným číslem, např. T768124.

Dále je dobré se zaměřit na období, za které je faktura vystavena. Jednotlivá období na sebe musí navazovat. Ve vyúčtování najdete také informace o pravidelných zálohách, které jste zaplatili. Ověřte, zda tam jsou uvedeny skutečně všechny platby, které jste provedli. Pokud fakturu kontrolujete pomocí kalkulačky, nezapomeňte součet záloh odečíst od celkové částky, která vám vyšla za spotřebu a distribuci elektřiny včetně všech poplatků a daní.

Michaela Prošková, manažerka podpory a rozvoje obchodu Centropolu


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*