Cena českých knihovníků míří do Ústí, dostal jí ředitel knihovny UJEP

  •  

Ředitel Vědecké knihovny ústecké univerzity Ivo Brožek obdržel Cenu českých knihovníků 2014 za celoživotní přínos českému knihovnictví a podporu Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Slavnostní akt se uskutečnil v pražském Klementinu, 16. října. Cena je udělována za dlouholetou vynikající činnost v oboru knihovnictví.

Za tu se považuje vědeckovýzkumná práce, účast na výuce knihovnictví, řízení, modernizace a výstavba knihoven nebo působení v různých knihovnických  a informačních organizacích.

PhDr. Ivo Brožek se narodil 7. 1. 1951. V roce 1974 absolvoval obor vědecké informace a knihovnictví na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1974-1977 byl zaměstnán v oddělení vědeckoinformační a knihovnické služby Krajského ústavu národního zdraví v Ústí nad Labem. V roce 1984 nastoupil na místo vedoucího knihovny Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, kde působil do roku 2012. Následně byl jmenován ředitelem nově vzniklé Vědecké knihovny UJEP.

V minulém roce byla pod jeho vedením Vědecká knihovna UJEP oceněna Knihovnou roku 2013 v kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ za sloučení fakultních knihoven do efektivního celku v moderně koncipované budově knihovny.

Ivo Brožek se zabývá řízením knihoven, získáváním a zpracováním knihovních fondů, elektronickými informačními zdroji a vzděláváním uživatelů. Dlouhodobě se věnoval výuce (výběrový kurz Základy knihovnictví a bibliografie). Byl řešitelem řady rozvojových projektů. Je autorem četných článků z různých oblastí knihovnictví.

Od roku 1995 působí jako člen Dozorčí komise Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (v letech 1998–2013 byl jejím předsedou). V letech 2004–2013 byl členem výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol ČR. V r. 2003 mu byla udělena medaile Z. V. Tobolky, v roce 2006 obdržel medaili Univerzity J. E. Purkyně za podíl na rozvoji univerzity.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*