Cena Ď letos putuje do ústecké zoo

Foto: Jaroslava Raunerová
  •  

Proběhl už 18. ročník předávání ceny Ď. Cena je věnována všem dobrodincům a mecenášům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR, jako poděkování za jejich pomoc a vstřícnost.

„Název Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď“ – neboli „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno tak stojí nejen za názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku,“ uvádí se na webových stránkách ceny Ď.

„Naše zoo se této akce s přestávkami zúčastňuje od 2. ročníku, tedy od roku 2002. Tehdy získala speciální ocenění, malou cenu Ď, nominovaná školačka Zuzka Jílková, která příspěvkem na adopci podporovala v naší zoo kočku rybářskou. Od té doby získali námi nominovaní cenu Ď ještě třikrát – v roce 2009 sedmiletá Nina Rambová za adopci krajty zelené, na kterou sama přispívala z kapesného, si přebrala cenu na prknech Národního divadla a o rok později ve Stavovském divadle získalo ocenění za dlouhodobou pomoc při našich akcích pro veřejnost skautské středisko Šíp Neštěmice,“ říká tisková mluvčí zoo Věra Vrabcová.

„Úspěch v letošním roce jsme však nečekali,“ připojuje se kolegyně Nikola Roštejnská, která se slavnostního celostátního kola, které proběhlo 7. června ve Stavovském divadle v Praze, také zúčastnila. Nominovaným byl v roce 110. výročí od založení Lumpeparku přímo Heinrich Lumpe, in memoriam.

„Nejen, že se ač nepřímo, zasloužil o vznik zoo, která navázala na původní areál ptačí rezervace, ale zároveň patřil k největším mecenášům v dějinách města Ústí nad Labem. Ze své podnikatelské činnosti financoval nejen celý provoz Lumpeparku, ale během svého života věnoval většinu svých zisků na dobročinné účely. Ve válečných letech opakovaně organizoval akce ve prospěch Rakouského červeného kříže, podporoval různé spolky a zařízení (Spolek válečných invalidů v Ústí nad Labem, Dělnickou ozdravovnu v Ryjicích, Německou slepeckou školu v Ústí nad Labem, výbor pro zřízení žákovských nocleháren, sirotčinec, starobinec, polévkový ústav…). Další peníze šly na ošacení chudých, na obnovu klášterního kostela apod., výčet by byl opravdu velký. S jeho osobou lze spojit řadu přívlastků – mecenáš, dobrodinec, lidumil, nezištný dárce, osvícený a skromný člověk,“ popisuje historik Muzea Ústí nad Labem Martin Krsek.

„V okamžiku, kdy probíhá slavnostní ceremoniál, nikdo z nominovaných netuší, jaký bude výsledek. Kolegium se usnáší těsně předtím a jméno oceněného je ukryto v obálce, kterou jeden z členů kolegia za danou oblast přečte na jevišti,“ popisuje Nikola Roštejnská.

„Takže když letos z úst ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka zaznělo jména Heinricha Lumpeho, bylo to pro nás velké překvapení. Jsme ale cenou, která by vlastně měla patřit jeho žijícím příbuzným, velice poctěni a je pro nás velkým závazkem unikátní historii naší zoo stále ctít a připomínat,“ dodává Věra Vrabcová.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*