Cenami budou oceněni uznávaní i začínající vědci a umělci

Student. Foto: UJEP
  •  

Již popatnácté bude rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem předávat Ceny rektora akademickým pracovníkům a studentům za mimořádné aktivity  a výsledky dosažené v kalendářním roce. V roce 2016 tak zároveň završí oslavy 25. výročí založení UJEP.

Dne 8. 12. 2016 předá doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP, v 15:00  h v Červené aule Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra v Kampusu UJEP Ceny rektora za rok 2016. K němu se přidá 11 dalších významných donátorů, kteří udělí jednorázová stipendia nejlepším, nejaktivnějším a úspěšným studentům UJEP za akademický rok 2015/2016.

Osmnáct Cen rektora bude za rok 2016 předáno za významné přínosy, úspěchy  a vědecké, výzkumné i umělecké aktivity pracovníkům a studentům ústecké univerzity. Od roku 2001 rektoři UJEP těmito cenami vyjadřují úctu a
respekt k vykonané práci zaměstnanců a studentů naší alma mater.

Cenami rektor také motivuje a podporuje mladé začínající vědce a umělce k další práci. Svědčí o tom nejen udělování zvláštních Cen pro akademické pracovníky do 35 let, ale také Cen pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

„Předávání Cen dokumentuje různorodost naší univerzity. V letošním roce si nejvyšší ocenění odnesou odborník na nanobiotechnologie a biomateriály, renomovaný fotograf v oblasti dokumentace uměleckého skla, student, loňský dvojnásobný Objev roku v oblasti designu sedacího nábytku, profiboxerka, majitel českých i mezinárodních patentů v oblasti materiálového výzkumu, úspěšný sbormistr a skladatel nebo badatel na poli česko-německých národnostních sporů,“ říká rektor Martin Balej.

Předávání stipendií primátora a starostů má na univerzitě tradici již od roku 1996. „Z historie udělování stipendií je jasně zřetelná snaha donátorů podporovat stále více studenty, kteří svoje aktivity zaměřují do jimi spravovaných městských obvodů či oblastí jejich činnosti. Zároveň je zde také silný zájem o podporu studentských aktivit směřujících k propojení s průmyslovou praxí, udržení absolventů v našem kraji a vyhledávání talentů,“ bilancuje prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

V rámci slavnostního ceremoniálu vystoupí nadaná ústecká šansoniérka Eliška Lüftnerová, finalistka soutěže Česko – Slovensko má Talent z roku 2014.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*