Chemička má emise těžkých kovů a chloru téměř na nule

Foto: spolchemie.cz
  •  

Ústecké Spolchemii se dále daří snižovat emise těžkých kovů a chloru. Například emise do ovzduší v případě těžkých kovů, především rtuti a anorganických sloučenin chloru zaznamenaly vloni pětinásobný meziroční pokles a klesly prakticky k nule díky úspěšnému spuštění ekologické membránové elektrolýzy a zastavení používání rtuti ve výrobě.

Chemička dosáhla ve většině sledovaných parametrů meziročně zlepšení a v dlouhodobém horizontu se jí daří dopady buďto snižovat, anebo alespoň udržovat na přibližně konstantní úrovni. Tyto skutečnosti vyplývají z nově zveřejněné zprávy o hodnocení dopadů na životní prostředí v roce 2018, kterou firma každoročně zveřejňuje na svých webových stránkách.

„Z hlediska bilančních hodnot zaznamenala firma v ochraně ovzduší mírné zhoršení proti rekordně nízkému předloňskému roku, a to zhruba na úroveň roku 2016. Šlo o meziroční zvýšení množství emisí o přibližně 20 %, především u oxidů dusíku. Paradoxně bylo toto navýšení způsobeno vykazováním emisí ze spalování ekologicky čistého vodíku z membránové elektrolýzy. V této souvislosti stojí za zmínku, že letos bylo podepsáno memorandum a vznikla pracovní skupina, která řeší využití právě tohoto vodíku v ústecké MHD,“ říká mluvčí Spolchemie Jan Charvát.

Spolchemie nadále investuje do zlepšování bezpečnosti, havarijní prevence i ochrany životního prostředí. V loňském roce se tak například modernizoval řídicí systém provozu Epispol, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochraně ovzduší. V oblasti havarijní prevence pak podnik realizoval nová opatření ke zvýšení ochrany okolí pro případ úniku chloru a také zvýšil kvalitu monitoringu úniku nebezpečných látek.


  •  

1 komentář u Chemička má emise těžkých kovů a chloru téměř na nule

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*