Chobot: Dopravní podnik uzavřel zakázku na nákup 26 trolejbusů

  •  

Ústecký dopravní podnik připravuje výroční zprávu za loňský rok. Nejvýznamnějším krokem podniku je uzavření klíčového kontraktu na dodávku 26 nových trolejbusů.

„Jako každý rok v tomto období i letos chystáme vydání Výroční zprávy za rok 2013. Letos jsme se navíc rozhodli obšírněji okomentovat a připomenout nejen události, které byly již veřejnosti prezentovány formou tiskových zpráv, a které jsou obsahem vydávané Výroční zprávy, ale hlavně přiblížit dění v zázemí Dopravního podniku, které zůstalo trochu v pozadí, ale významným způsobem zasáhlo do chodu společnosti,“ uvedl předseda představenstva společnosti Jakub Zavoral.

Nejdůležitějším mezníkem roku 2013 je podle vedení dopravního podniku schválení projektů souvisejících s programem IPRM Mobilita. Podařilo se uzavřít zakázku na dodávku 26 nových trolejbusů a tím zachránit trolejbusovou dopravu v Ústí nad Labem Tato zakázka je tou největší, která byla v novodobé historii dopravního podniku realizována.

Mezi další významné skutky roku 2013 patří nákup silové elektřiny na energetické burze, zde uspoříme 5,5 milionů Kč ročně, dále byl vybrán nový poskytovatel služby SMS jízdenky, úspora 3,3 milionů v letech 2014 – 2015, zrealizován levnější úklid vozů MHD s úsporou 1 mio ročně, dochází k postupné obměně autobusů s cílem přejít na CNG pohon (úspora 2 – 3 Kč na km oproti naftě), nákup vlastních vozidel pro odtahovou službu, což povede ke snížení ceny pro koncové zákazníky z 2 500 Kč na 1 900 Kč.

Zajímavým projektem byla i takzvaná Podmíněná amnestie, jejíž podstatou je umožnit černým pasažérům zakoupení časové jízdenky namísto zaplacení pokuty. „Podmíněná amnestie je netradičním nástrojem v podpoře prodeje předplatných časových jízdenek, v Ústí nad Labem se uskutečnila poprvé a inspirací byly zkušenosti z jiných dopravních podniků“ charakterizoval projekt František Chlada ze Zákaznického centra. Dalším nástrojem v boji s neplatiči jízdného byla kampaň „Nejezdím načerno“, zaměřená na osvětu dětí žijících v sociálně vyloučených lokalitách.

Spuštěním služby Elektronická mobilní peněženka SEJF byl našim cestujícím nabídnut další alternativní moderní způsob úhrady jízdného. V současné době probíhají jednání o rozšíření této služby i pro nákup předplatných časových jízdenek.

Rok 2013 přinesl také mnoho vnitřních úsporných opatření, o kterých veřejnost ne vždy ví, a které již přinášejí první ovoce.

„Musíme se soustředit na snižování našich nákladů. Jednou z nejvýznamnějších složek jsou pohonné hmoty, zde lze stále nalézt mnoho mezer. Jedním z budoucích směrů je pozitivní tlak na řidiče k ekonomičtějšímu stylu jízdy (při dodržení všech vyžadovaných standardů kvality), proto byl v pilotním projektu spuštěn motivační program pro řidiče, na který navážou další aktivity“ uvedl výkonný ředitel společnosti Radek Chobot.

Již dnes můžeme říci, že třeba v únoru 2014 se do tohoto programu zapojilo 38 řidičů, kteří uspořili 2 050 litrů nafty, což je měsíční částka v řádu 57 400 Kč. Cílem je tento trend nejen udržet, ale i zvýšit a dosáhnout tak úspory 1 milion za rok 2014.

„Další projekty, které jsou před námi a od kterých si slibujeme komfortnější cestování a ekonomický přínos, jsou výstavba plnící stanice, rekonstrukce střechy autobusových dílen, zahájení provozu autobusů na biopaliva a další“ dodal Radek Chobot.

Souběžně se všemi aktivitami výše uvedenými byly vytipovány další možnosti, jak efektivněji hospodařit. Jako například:
–          Úprava dílen střediska CNG opravy a emisní stanice, úspora cca 3 250 000 Kč ročně
–          Zabezpečení servisu měníren z vlastních zdrojů, úspora cca 2 300 000 Kč ročně
–          Nový kontrakt pro EZS a kamerový systém dílen a vozoven, úspora 1 800 000 ročně
–          Rekonstrukce trolejbusů svépomocí při participaci společnosti ACIER, úspora cca 5 000 000 Kč ročně
–          Energii šetřící úpravy vlastních objektů, přehodnocení systému odpadového hospodářství, změna dodavatelské firmy zabezpečující servis tepelných zdrojů, zabezpečení metrologie, revizí zdvihadel vlastními vyškolenými zaměstnanci apod.

Mezi další výzvy, které Dopravní podnik v roce 2013 zvládl, patřily i červnové povodně, kdy i v téměř odříznutých částech města se podařilo zachovat dopravní obslužnost v dostatečné míře.

„ Při všech našich aktivitách, které jsme v roce 2013 realizovali, jsme se snažili nezapomenout na zábavu a na naše malé cestující. Letní soutěž Velké dětské prázdninové putování, Mikuláš v MHD, Den otevřených dveří, to vše jsme jim dokázali nabídnout. A dokázali jsme pomoci i skutečně potřebným, dva chlapci z Dětského domova Severní Terasa od nás obdrželi poukaz na získání řidičského průkazu skupiny B v naší autoškole. Oběma to pomůže získat lepší startovní pozici na trhu práce“ popsal Radek Chobot.

 

 

 

 

 

 


  •  

1 komentář u Chobot: Dopravní podnik uzavřel zakázku na nákup 26 trolejbusů

  1. Je dobře, že většina měst myslí ohledně dopravy ekologicky. Sám sice nejezdím na CNG, ale jezdím na LPG a taky jsem spokojen jak s projevem motoru, tak i s cenou za ujetý kilometr.

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*