Další Café Nobel prozkoumá staré obrazy

  •  

Ve čtvrtek 23. dubna od 17:00 hodin se v Literární kavárně Fokus v kampusu ústecké univerzity uskuteční další „přátelské setkání veřejnosti s vědou“ z cyklu Café Nobel, tentokrát pod názvem Chemie umění, aneb Když pigmenty promluví.

Moderní mikroanalytické metody výzkumu malířských děl představí návštěvníkům kavárny ústecká rodačka Silvie Švarcová, z Akademické laboratoře materiálového průzkumu výtvarných děl, společného pracoviště Ústavu anorganické chemie Akademie věd České republiky v Řeži a Akademie výtvarných umění v Praze.

„Malířská díla – obrazy, nástěnné malby i polychromované plastiky – obsahují množství různorodých materiálů, jejichž znalost může objasnit nejen to, kdy, kde a kým bylo dílo vytvořeno, ale také, jak bylo v pozdějších obdobích pozměněno, ať už zásahem lidské ruky, nebo působením okolního prostředí,“ říká koordinátor Café Nobel Frederik Velinský.

Účastníci přednášky na vybraných příkladech historických maleb uvidí, jaký je vztah pigmentů a malířské techniky k původu či dataci děl a jak a proč se některá díla od doby svého vzniku vzhledově změnila.

Literární kavárnu Fokus najdete v prostorách kampusu ústecké univerzity snadno – stačí jít asi 100 metrů rovně od závory u hlavního vchodu do univerzitního areálu v Pasteurově ulici. Kavárna sídlí ve stejné budově jako univerzitní knihovna, v patře nad knihkupectvím. Na budově je velký nápis „Knihovna“.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*