Děkanem pedagogické fakulty bude Jiří Škoda

Foto: Jiří Škoda, archiv UJEP
  •  

Akademický senát pedagogické fakulty ústecké univerzity jednomyslně zvolil na svém zasedání jako kandidáta na jmenování děkanem Jiřího Škodu. Zvolený kandidát na tento post, současný proděkan pro studium PF UJEP nastoupí do svého 1. funkčního období 1. 3. 2019.

Do této pozice ho jmenuje rektor UJEP Martin Balej. Jiří Škoda, povede největší fakultu UJEP do roku 2023, do čela fakulty si ho přálo hned 31 navrhovatelů napříč celou fakultou. Budoucí děkan pedagogické fakulty je již 12 let členem jejího vedení.

„Je mi opravdovou ctí, že jsem se mohl již 12 let podílet na vedení pedagogické fakulty. Za tu dobu jsem získal řadu zkušeností, které teď v pozici děkana budu moci zúročit. Velice lituji, že členem mého vedení nebude dosavadní děkan Pavel Doulík, ale samozřejmě mu nechci bránit v jeho dalším kariérním postupu a věřím, že naše velmi úzká spolupráce bude pokračovat i nadále,“ říká Jiří Škoda.

Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na téže vysoké škole nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

Současnému děkanovi pedagogické fakulty Pavlu Doulíkovi končí osmileté funkční období děkana 28. února. Ve vedení fakulty je od roku 2011 a za tu dobu vykonal nemalé množství práce. „Jsem rád, že fakultu předávám stabilizovanou a v dobré kondici. Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům a studentům fakulty, kteří se o to zasloužili. A zejména svému vedení, z něhož vzešel i nový děkan, což zaručuje kontinuitu naší práce,“ zhodnotil Pavel Doulík.

Volby na UJEP nejsou v současné době ojedinělou záležitostí, po proběhlé říjnové volbě rektora UJEP byl v minulém týdnu zvolen také děkan fakulty umění a designu. Bude jím ve svém druhém funkčním období opět Pavel Mrkus.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*