Děkanem pedagogické fakulty bude znovu Doulík

  •  

Akademický senát Pedagogické fakulty ústecké univerzity jednohlasně zvolil na svém zasedání, 19. listopadu, jako kandidáta na jmenování děkanem Pavla Doulíka.

Po čtyřech letech se na univerzitu opět vrátil volební akademický rok, v jehož rámci již obhájil svou funkci děkan přírodovědecké fakulty, proběhla volba rektora a dnes obhájil svou funkci před akademickým senátem také děkan pedagogické fakulty.

V nejbližší době jsou na univerzitě v plánu také volby kandidáta na jmenování děkanem fakulty umění a designu, kandidáta na jmenování děkanem fakulty životního prostředí a opakování volby kandidáta na jmenování rektorem ústecké univerzity.

Doulík stojí v čele pedagogické fakulty již od března roku 2011. Do funkce děkana nastoupil po té, co 4 roky působil ve funkci proděkana pro studium. Akademický senát se dnes všemi 13 hlasy vyjádřil pro pokračování nastolené politiky vedení pedagogické fakulty. Nyní se bude čekat na jmenování staronového děkana ze strany rektora univerzity, což je posledním aktem, který dle zákona musí být splněn pro řádné uvedení děkana do funkce. V příští volbě už doc.

Doulík nebude mít možnost svůj post obhájit, neboť zákon o vysokých školách uvádí: „Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na téže fakultě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.”


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*