Den kariéry pod křídly FVTM

  •  

Kampusu UJEP se uskutečnil „Den kariéry“. Byl pořádaný Fakultou výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Tato akce byla  zaměřena na budoucí absolventy technických oborů a nabízela jim možnosti uplatnění v praxi.

Dne kariéry se 15. listopadu  zúčastnilo 20 firem, které se v lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP prezentovaly propagačními stánky. Jedenáct firem zvolilo formu oslovení našich absolventů a představení svých společností prostřednictvím přednášek. Studenti tak zhlédli různorodé prezentace zaměřené na představení podniků, jejich struktury a organizace.

Pro případy individuálních konzultací byli zástupci přítomných firem připraveni na osobní jednání, během kterých zodpověděli konkrétní dotazy a předali doplňující informace.

Den kariéry se tradičně primárně zaměřuje na vytvoření příležitosti k propojení sféry vzdělávání s trhem práce a prohloubení spolupráce, kterou FVTM s firmami a podniky v regionu dlouhodobě rozvíjí.

Poprvé se této akce zúčastnili také žáci posledních ročníků Střední průmyslové školy Resslova v Ústí nad Labem. Ti se v tomto školním roce rozhodují, na jakou vysokou školu po maturitě nastoupí, a fakulta výrobních technologií a managementu se jim toto rozhodnutí snaží usnadnit a seznámit je i s možnostmi jejich případného uplatnění na trhu
práce po absolvování studia na ústecké technické fakultě právě v technické sféře.

Den kariéry postupně získává velkou tradici i pravidelné účastníky. Pro velký zájem ze strany podniků se tato akce bude pořádat i v březnu 2017.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*