Děti do školky zapište nyní

ilustr. obr.
  •  

Zapsat své děti do mateřských školek v Ústí nad Labem mohou rodiče do konce března.

Takzvaný elektronický zápis, který město v minulosti zavedlo, začal tento týden a skončí 31. března. Systém vygeneruje na základě předem daných kritérií bodové skóre dítěte, které je pro ředitelky v praxi závazné. Průběh přijímacího řízení a výsledné umístění bude přístupné online.

Přihlášku je možno vyplnit elektronicky na internetové adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.cz. Systém provede rodiče vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknou. Ve školkách jsou stanoveny termíny, ve kterých pověřená osoba pomůže rodičům s vyplněním a vytištěním přihlášky. Další možnost je na magistrátě na odboru městských organizací a školství ve 2. patře, dveře číslo 215.

K získání přihlášky ze systému je nutné číslo dítěte z kartičky zdravotní pojišťovny. Po vygenerování přihlášky dostanou rodiče jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Na webových stránkách zápisu https://zapisms.usti-nad-labem.cz budou informace o počtech volných míst ve školce.

Dítě lze přihlásit do libovolného počtu školek. Do každé musí rodiče přijít osobně i s dítětem a odevzdat přihlášku v papírové podobě. Přihlášky budou jednotlivé školky přijímat od 4. do 5. dubna v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Rodiče potřebují řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a občanský průkaz.

Přijímací řízení proběhne od 11. dubna. Po tomto termínu dostanou rodiče informaci o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ. Výjimkou jsou mateřské školky Pohádka, Marxova a a Škroupova, kde elektronické zápisy neprobíhají.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*