Do Ústí přijela ministryně práce a sociálních věcí

  •  

Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová přijela do krajského města prověřit znepokojivou situaci přímo do terénu. Navštívila sociálně vyloučené lokality v Ústí nad Labem a přislíbila změny. Setkání proběhlo při návštěvě Ústeckého kraje, kde byl za město přítomen 1. náměstek primátorky Jiří Madar a vedoucí odboru sociálních věcí Ivana Šťastná.

Ministryně se od zástupců města dozvěděla, že Ústí už dlouho volá o pomoc v řešení krizové situace při sociální práci. Město se stalo terčem přílivu občanů pobírajících nejrůznější dávky úřadu práce a s tím souvisejícím obchodem s chudobou. Ze zkušeností pracovníků odboru sociálních věcí ústeckého magistrátu, které ministryni přednesla Ivana Šťastná, vyplývá, že pro záchranu neudržitelného stavu jsou nutné legislativní změny, razantní zpřísnění dávek nepojistných sociálních systémů a zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního procesu s cílem pomoc jim obnovit pracovní návyky, ale i urychlená opatření týkající se zlepšení podmínek pracovníků sociálních odborů.

„Máme ve městě vybydlené domy soukromníků, kteří neřeší zajištění podmínek bydlení ani nepořádek, ale pouze za nemalé prostředky dotované státem je pronajímají. Zavedli jsme opatření obecné povahy, ale i s původními příjemci doplatky si jako město neporadíme. Řešeny nejsou ani hygienické podmínky ze strany majitelů nemovitostí. Příkladem je právě okolí Sklářské ulice, kdy město podniklo opatření nad rámec svých zákonných povinností a snažilo se zapojit místní obyvatele do úklidu. Přistavili jsme velkoobjemové kontejnery, dodali kolečka, lopaty a další ochranné pomůcky a také 20 pracovníků veřejně prospěšných prací. Výsledek? Ani jeden obyvatel této lokality se do úklidu se nikdo nezapojil. Opakovaně jsme uklidili veřejná prostranství před nemovitostmi soukromých vlastníků vlastními silami a investovali další finanční prostředky města a bezvýsledně. Pokud lidé dostávají dávky a nemusí pracovat, nejsou za případné přestupky nijak postihováni, neboť vymáhání za pokuty je beznadějné, pak nemůže mít krásné a čisté město plné šťastných pracujících obyvatel! Vše už tu vnímáme jako obrácenou diskriminaci slušných pracujících občanů. Celou situaci vnímáme jako velký problém, plánujeme řešení již tři roky, zavedli jsme poplatek za ubytovny, zmíněné opatření obecné povahy plánujeme na celé město, abychom zabránili obchodníkům s chudobou učinit další kroky. My jsme však již své možnosti vyčerpali a potřebujeme pomoc od státu. Potřebujeme řešit komplexně všechny nákupy bytů a celých domů, proto nutná změna pravidel od MMR,“ řekl 1. náměstek primátorky Jiří Madar.

Návrh legislativních změn, změn týkajících se i zlepšení pracovních podmínek sociálních pracovníků a další ministryni předložila za ústecký magistrát Ivana Šťastná a vysvětlila:

„Stav obyvatel ve městě je katastrofální, do problémových oblastí se stěhují lidé z celé země a ze Slovenska. Do některých oblastí nemůžete poslat pracovnici samotnou, tak chodí ve dvou nebo rovnou s městskou policií, pokud je klient agresivní. Smyslem požadovaných změn je právě úprava v sociálním zabezpečení. Je nutné zpřísnit dávky hmotné nouze. Navrhujeme, aby v rámci pracovního auditu přijel pracovník MPSV na měsíc pracovat a poté objektivně posoudil pracovní vytíženost a podmínky na OSPOD v Ústí nad Labem,“ doplnila Ivana Šťastná, která na jednání ministryni nabídla i vytvoření pracovní skupiny, co by provedla revizi stávajících právních předpisů a návrh na změny.

„Chci změny ve prospěch lidí poctivých a pracovitých a po 25 letech praxe jsem se poprvé setkala s opravdovou podporou od vedení města, které je tím pravým hybatel při jednání na vládní úrovni,“ dodala Šťastná.

Ministryně si požadavky a návrhy legislativních úprav převzala, v terénu si prohlédla vnitroblok domů v ulici Sklářská a část Předlic a slíbila, že budou pracovat na změnách zejména v oblasti snížení, zastropování a přísnějších podmínek u dávek na bydlení.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*