Domácí zdravotní péče pomáhá celé rodině, nejen nemocnému

  •  

Máte-li doma nemocného člena rodiny, který potřebuje ošetřovatelskou péči, můžete se v Ústí nad Labem obrátit na agenturu domácí péče ACME.

„Pro větší pohodlí také zapůjčujeme našim klientům zdravotnické pomůcky jako například chodítka, klozetová křesla, podložní mísy a podobně,“ říká jednatelka ACME Štěpánka Tomsová.

Potřebuji domácí zdravotní péči pro člena rodiny. Jak to bude probíhat?

Naše zdravotní sestra pracuje na základě ordinace praktického lékaře či specialisty lékaře. Ošetřovatelská péče zdravotní sestrou je zacílena velmi široce. Nabízíme komplexní ošetřovatelskou péči o ležící, inkontinentní klienty. Sestřičky samozřejmě zaučí rodinu, dále nabízíme rehabilitační ošetřování po mozkové příhodě, operaci, úrazu, nácvik soběstačnosti, při nácviku chůze s pomůckami. Služby agentury zahrnují i pomoc s aplikací infuzí, injekcí, léků, zahrnuje péči o diabetiky a nácvik aplikace inzulínu, odběry krve a ostatního biologického materiálu, převazy operačních ran, bércových vředů, proleženin, péče o katetry a stomie, péči o umírající – hospicová péče, cévkování, klyzma a výplachy, péče o klienty s portem, žilním katetrem atd.

Hradí si péči klient?

Ne. Všechna vyjmenovaná péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Agentura ACME má uzavřenou smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, které působí v Ústí nad Labem.

Je rozdíl mezi zdravotní péčí a pečovatelskou službou?

Je důležité rozlišovat domácí zdravotní péči, kterou poskytují zdravotní sestry, a pečovatelskou službu, která patří do sociálních služeb a poskytují ji v domácím prostředí pečovatelky, jako je donáška obědů, léků, poskytnutí základní hygieny včetně celkové koupele… Domácí zdravotní péče, kterou poskytuje ACME, především pomáhá klientům k brzkému uzdravení. Zdravotní péče se poskytuje nonstop, 24 hodin denně. Zaměstnáváme zdravotní sestry se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v oboru, s praxí u lůžka v nemocnicích alespoň 2 roky. Poukaz neboli žádost o domácí zdravotní péči může potvrdit zdravotnické lůžkové zařízení, praktický lékař anebo praktický lékař pro děti a dorost.

KONTAKT
ACME – Domácí péče, s.r.o.
telefon: 475216331, 475216582
mobil: 775261110, 77761654
e-mail: info@acmepece.cz
www.acmepece.cz


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*