Emeritní děkanka UJEP byla zvolena místopředsedkyní Rady vysokých škol

Profesorka Michaela Hrubá; foto: Jana Laudová
  •  

Sněm Rady vysokých škol (RVŠ) zvolil na svém prvním zasedání v roce 2024 do užšího předsednictva profesorku Michaelu Hrubou, nedávnou děkanku Filozofické fakulty UJEP. V její kompetenci bude pro následující tříleté období oblast strategického rozvoje vysokých škol, věda a výzkum, včetně doktorského studia. Předsedou RVŠ se stal profesor Tomáš Kašparovský, děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


„Zvolení místopředsedkyní Rady vysokých škol je pro mě závazek i příležitost využít svých dosavadních zkušeností jak z dlouholetého vedení fakulty, tak z oblasti hodnocení vědy. Vysoké školy aktuálně čelí množství problémů, včetně podfinancování, a já věřím, že užší předsednictvo v čele jedné z reprezentací vysokých škol přispěje k jejich řešení,“ uvedla profesorka Hrubá.

Je to vůbec poprvé, kdy má UJEP zastoupení v užším předsednictvu Rady vysokých škol. „Jsem velmi rád, že se profesorka Hrubá stala místopředsedkyní RVŠ, vnímám to jako její osobní úspěch, ale i jako potvrzení pozice naší univerzity, která ji na tento post navrhla. Je dobře, že v této diskusní platformě vysokých škol budou hájeny naše zájmy, zájmy regionální univerzity, která má v kraji se značnými transformačními výzvami nezastupitelné poslání a úlohu,“ říká rektor UJEP Jaroslav Koutský.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*