Energošmejdy z trhu vytlačíme. Krást a podvádět se nemá

Aleš Pospíšil, manažer vnějších vztahů společnosti Centropol. Foto: CP
  •  

Nepoctivci budou mít situaci při prodeji energií o poznání těžší. Kladivem na ně se již brzy stane novela energetického zákona, která výrazně posílí ochranu spotřebitele.
Společně s dalšími velkými energetickými firmami se i Centropol Energy podílí na tvorbě nových obchodních pravidel. Prvním hmatatelným činem je přijetí Deklarace účastníků trhu s elektřinou a plynem. Ta je podle Aleše Pospíšila, manažera vnějších vztahů společnosti Centropol Energy inspirací pro odborníky, připravující tuto novelu.

Právě jste se na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR shodli na znění deklarace. Doopravdy půjde o přelom?
Všelék to ještě rozhodně není. Jde však o krok správným směrem. To, že naši představu o budoucím fungování trhu zastávají i další významní dodavatelé energií, považuji z hlediska zákazníků i obchodníků za největší úspěch. Náš dík patří také Svazu obchodu a cestovního ruchu, který pomohl deklaraci prosadit.

V čem tedy bude ochrana zákazníků účinnější?
Nynější stav je bohužel takový, že regulace postihuje mnohem citelněji obchodníky s energií, tedy držitele licence. Trochu se přitom zapomíná na zprostředkovatele, čili fyzické nebo právnické osoby, uzavírající smlouvu jménem obchodníka, a to za provizi. Právě tyto osoby vytvářejí šedou zónu, kterou chceme zmapovat.

Můžete být konkrétnější?
Ve spolupráci se státní správou podpoříme zřízení registru a certifikaci externích prodejců energií. Když zjistíme, že zprostředkovatelé používají neetické praktiky, budeme požadovat okamžitou nápravu, případně spolupráci rovnou ukončíme.

Ve kterých oblastech budete k zákazníkovi vstřícnější?
Za prvé, za přežitek považujeme dodavatelsko-odběratelské smlouvy na dobu delší než tři roky. Za druhé, nebudeme vymáhat pokuty, když odběratel odstoupí od smlouvy ještě před zahájením dodávek.

Omezí připravovaná novela například i plné moci?
Tento problém zatím deklarace nepojmenovává, ale věříme, že v zákoně to tak bude. Nynější stav nás přirozeně trápí. Nechceme, aby se lidé zavazovali k něčemu, co nemají pod kontrolou. Není přece možné, aby zprostředkovatel nebo takzvaný aukcionář zbavil odběratele na dlouhá léta „svéprávnosti“ tím, že za něho bude rozhodovat – například o tom, od koho smí brát plyn či elektřinu a od koho ne. Proto věřím, že novela jasně stanoví délku trvání plné moci. Tím se, mimo jiné, zabrání i zneužívání tohoto právního aktu formou nežádoucího obnovování nevýhodných smluv.

Pokud vím, odstraněním nekalých praktik se zabýváte již delší dobu. Proč?
Ano, už několik let. Šmejdi totiž nepostihují jen spotřebitele, ale i nás, seriózní obchodníky. Obecně platí, že šmejdi řádí všude tam, kde pravidla ochrany spotřebitele nejsou jasná. Prvním krokem je, že tato jasná pravidla vzniknou. Toho jsme, pevně věřím, dosáhli. Druhým krokem je to, o co nyní bojujeme – přijetí účinného zákona, platícího pro všechny. Kdo zákon poruší, končí.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*