Exponát měsíce září v ústeckém muzeu

Zdroj: Muzeum města Ústí nad Labem
  •  

Exponátem měsíce je tentokrát pamětní deska dragouna Friedricha Jordana. Příběh začíná během napoleonských válek 29. srpna 1813, kdy královské město Ústí nad Labem na dva dny obsadila francouzská vojska.

Ta požadovala zajistit zásobování mužstva i krmivo pro koně. Když se 30. srpna odpoledne francouzští vojáci dověděli, že v bitvě u Chlumce nad francouzským sborem zvítězila spojenecká vojska Ruska, Rakouska a Pruska, tak sebrali Ústečanům, co mohli a rychle se s kořistí snažili město opustit. Na odchod se pokusili město Ústí nad Labem také zapálit. V tom jim zabránil náhlý útok rakouských vojáků, kteří přišli k Ústí nad Labem od Terezína. V jejich čele se do ulic města dostal také dragoun Friedrich Jordan, který hnal poslední Francouze Dlouhou ulicí až k tehdejší Drážďanské bráně.

Poslední francouzské výstřely od této brány vzaly statečnému F. Jordanovi život. V roce 1868 se rozhodl ústecký spolek válečných veteránů uctít památku statečného dragouna F. Jordana odhalením pamětní desky na domě č.p.219 v Dlouhé ulici. V dubnu 1945 zažilo město Ústí nad Labem bombardování americkým letectvem, během kterého došlo také k poškození a následné demolici domu č.p.219 s Jordanovou pamětní deskou. V následujících desetiletích byl osud této desky neznámý, předpokládalo se, že zanikla s demolicí původního domu. A tak v roce 1999 byla odhalena v Dlouhé ulici nová pamětní deska F. Jordana. Až letos v pátek 13. července navštívil ústecké muzeum Bogdan Ciomaga a upozornil ústecké muzejníky na nález kamenné desky s nápisem Friedrich Jordan.

Na místě nálezu ve Dvořákově ulici 22 ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek ověřil, že se skutečně jedná o dávno ztracenou pamětní desku dragouna Friedricha Jordana. Místo nálezu napovědělo původního zachránce desky, kterým byl Alfréd Piffl (*13.6.1907 – +26.6.1972). Ten byl v letech 1946-47 prvním poválečným ředitelem ústeckého archivu a muzea, který pro tehdejší národní kulturní komisi zachraňoval významné památky z konfiskovaného německého majetku. V době jeho ústeckého působení v domě ve Dvořákově uli.22 Alfréd Piffl bydlel a měl zde i sklad pro zajištěné památky.

Muzeum města Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*