Fakulta životního prostředí spolupracuje na rozvoji venkova

Zdroj: UJEP Ústí nad Labem
  •  

Na Fakultě životního prostředí UJEP proběhl seminář shrnující zkušenosti programu zaměřeného na rozvoj venkova v oblasti krajinného plánování.

Společně s FŽP UJEP ho organizovala Celostátní síť pro venkov a Českomoravská komora pozemkových úprav – severočeský pobočný spolek. Semináře se zúčastnilo 81 osob, jejichž zájmem je rozvoj venkova.

Během semináře zazněly novinky z oboru pozemkových úprav a krajinného plánovaní, což bylo velice přínosné pro všechny zúčastněné, jak studenty FŽP, tak i odbornou veřejnost.

„Seminář představil různorodost témat, která do této oblasti spadají,“ říká děkan fakulty životního prostředí Martin Neruda„Venkov je nahlížen nejen z roviny hodnocení zemědělské půdy, její ochrany nebo dotací do zemědělství, ale také z hlediska vlivu pozemkových úprav na krajinu,“ dodává děkan.

Semináře se účastnili: M. Nerudy, děkan FŽP UJEP, Bc. Tomáš Sazeček, koordinátor CSV RO SZIF Ústí n. L. Jan Vopravil, z Výzkumného ústava meliorací a ochrany půdy Praha, v. v. i., Ing. Jaroslava Šamsová, akreditovaný poradce Ministerstva zemědělství a Jitka Blehová ze Státního pozemkového úřadu ČR, Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj – pobočky Děčín.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*