Filozofickou fakultu vede Michaela Hrubá

Děkanka Michaela Hrubá a rektor ústecké univerzity. Foto: UJEP
  •  

Michaela Hrubá převzala 1. září z rukou rektora ústecké univerzity Martina Baleje, jmenování děkankou Filozofické fakulty. Na tento post jí vynesl výsledek volby Akademického senátu univerzity dne 3. června.

Balej popřál nové děkance i celému novému vedení fakulty hodně zdaru a sil do dalších let rozvoje fakulty. Ta od letošního roku sídlí v nových budovách univerzitního kampusu rekonstruovaných díky podpoře projektu OP VaVpI. V příštím roce oslaví desetileté výročí svého založení.

Hrubá ke svému jmenování uvádí: „Hlavní úkol nacházejícího období vidím především v naplnění indikátorů souvisejících s profinancovanými dotačními prostředky a zároveň v získání dalších prostředků, které by umožnily rozvoj hlavních činností fakulty, především vzdělávacích a vědecko-výzkumných.“

Podle Hrubé nebude nadcházející období pro FF jednoduché s ohledem na klesající počet studentů, který fakultě patrně již v příštím roce přinese finanční problémy.

Michaela Hrubá, není na ústecké univerzitě žádným nováčkem. Od roku 1990 pracuje na katedře historie ústecké alma mater, v roce 2002 se postavila do jejího čela a podařilo se jí v oboru Historické vědy získat pro toto pracoviště doktorské studium a následné i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

V roce 2005 se stala ředitelkou Ústavu humanitních studií UJEP, který transformovala na filozofickou fakultu, v jejímž čele stála jako první děkanka v letech 2006–2011. V posledních čtyřech letech pracovala na fakultě jako proděkanka pro rozvoj a informatizaci, která zároveň řídila projekt OP VaVpI Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura FF UJEP, jehož cílem bylo vybudovat a vybavit pro fakultu odpovídající zázemí, v němž fakulta funguje od počátku roku 2015.

Děkanka je historička zaměřená na období pozdního středověku a raného novověku, věnuje se především dějinám měst a vydávání městských pramenů, je vědeckou redaktorkou ediční řady Libri civitatis a autorkou několika monografií a desítek studií. Je členkou několika vědeckých a správních rad, mimo jiné místopředsedkyní Správní rady Historického ústavu AV v.v.i či členkou Rady ministra kultury pro vědu.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*