FOTO: Sochaři se i letos sjednou do Řehlovic

Sochaři v Řehlovicích. Zdroj: Kulturní centrum Řehlovice
  •  

Sochařské uskupení Lavy pořádá ve dnech 20. června až 4. července své šesté Sochařské sympozium. Místo konání je Kulturní centrum Řehlovice. Po úspěšných předešlých socháních v Řehlovicích se do místního Kulturního centra opět vracíme!  V několika minulých let většina zúčastněných sochařů tvořila v zámeckém parku v  Doksanech (kde dlouhobě působí filmaři).  Název skupiny Lavy  vznikl k uctění památky a jako připomínka jmen 2 ústeckých výtvarníků, dlouholetých přátel většiny zůčastněných sochařů.

Členové skupiny představují pestrou škálu sochařů, z nichž více než polovina žije v okolí Ústí nad Labem, ostatní sochaři pochází z dalších měst České republiky. Členové uskupení Lavy se snaží tvořivě pracovat, působit na kulturní dění v ústeckém regionu, prostřednictvím svých děl prezentovat své myšlenky, pohled na svět a realizovat tak své představy a vize.

Nelze pominout také snahu sochařů zaujmout diváka, umožnit mu sledovat vznik sochařského díla od opracování kamene až do jeho konečné podoby představené na závěrečné vernisáži v Řehlovicích v Kulturním centrum dne 4.července od 15 hodin. Všichni zájemci jsou na tuto akci srdečně zváni.

Již od roku 1996 se většina sochařů zúčastňuje začátkem léta v rámci Ústeckého kraje sochařských sympozií. Tato sympozia mají za cíl oslovit co nejširší veřejnost. Jsou po celou dobu trvání veřejnosti přístupná a jejich smyslem je přiblížit návštěvníkům proces vzniku sochařského díla, od hrubého opracování kamene po vznik sochy.

Návštěvníci se mohou seznámit s nejen s činností samotnou, tj. fyzicky náročnou prací, s možnostmi usnadnění práce současným elektrickým ručním nářadím, ale uvidí také způsob použití klasického sochařského náčiní a postupy při opracování kamene. Při předchozích sochařských akcích diváci vždy oceňovali také možnost přímého kontaktu se sochaři, možnost si o díle promluvit s autorem, pozorovat třeba i odklon od původního modelu nebo návrhu autora.

Účastníci sympozia jako např. pan ak. sochař František Bálek má vynikající renomé jako účastník mezinárodních soch. sympozií do ledu a písku, při nichž reprezentuje Česko. Pan Václav Česák je známý svými sochami Don Quichote de la Mancha a zpěváka Franka Zappa . Socha paní Kůsové zdobí průčelí ústecké Masarykovy nemocnice, p. Petr Šťastný je autorem vítězného návrhu pamětní medaile při příležitosti znovuotevření ústeckého muzea. Někteří další účastníci věnovali svá díla do veřejných prostor, třeba socha HAD KÁ v ústecké zoo od Zdeny Malé .

Řehlovice (1) Řehlovice (2) Řehlovice (3) Řehlovice (4) Řehlovice (5)


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*