František Minárik: Prosadili jsme opatření v problémových oblastech obvodu

  •  

Větší pravomoci pro městské obvody v případě úklidu nebo údržby zeleně by rád viděl komunistický zastupitel městského obvodu–město František Minárik. V zastupitelstvu pracuje od roku 2002 a na podzim bude mandát obhajovat.

Jaký vztah vlastně máte k městskému obvodu-město?

Velice kladný. Jsem s ním úzce spjat od narození. Od mládí jsem pobýval v různých částech obvodu například na Bukově, v Předlicích nebo ve Všebořicích. V městském obvodu–město mám rodinu, známé a přátelé, své vzpomínky a také své voliče. Jednotlivé části obvodu mají svá specifika, svá krásná zákoutí, ale i problematická místa, kterým je třeba věnovat pozornost.

Kde má centrální městský obvod plusy a mínusy?

Obvod-město se rozprostírá na velké rozloze, zabírající značnou část města Ústí nad Labem. Rozprostírá se od Habrovic přes Skorotice až na Klíše, pak je to střed města, problematické Předlice až k Vaňovu. Každá tato část má svá úzká specifika. Je zde řada podniků, průmyslová zóna, parky, lesní porosty, sídliště, obytné domy a části. Obvodem probíhá železniční, silniční i autobusová doprava, je zde střed města se svoji historickou i kulturní částí, s různými úřady a institucemi a vzdělávacími zařízeními. Za mínusy lze považovat v obvodě lokality se sociálním vyloučením a s tím spojené problémy. Za další z mínusů lze i brát nedostatečný úklid, péči o zeleň jak v centru města, tak v okrajových částech. Kladně hodnotím například vybudování a opravení infrastruktury ve správě obvodu, jako jsou dětská hřiště, chodníky, zeleň a další.

Co se díky vám podařilo na obvodě ve stávajícím volebním období prosadit?

V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu obvodu–město máme tři zastupitele za KSČM. Nasloucháme podnětům obyvatel obvodu, a přednášíme je vedení obvodu a zastupitelstva. Prosadit tedy naše záměry není vždy jednoduché, ale přeci se nám podařilo v tomto volebním období například prosadit návrh na opatření obecné povahy pro oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů i proti odporu vedení radnice hlavně místostarosty. Díky našim návrhům došlo k opravě propojovacího chodníku mezi ulicemi Lipová a Hornické domy a obnovení průchodu přes golfové hřiště v Podhoří i dalším drobným opravám chodníků v různých částech obvodu.

A co byste chtěl prosadit pro obvod v následujícím volebním období?

Naším cílem v dalším volebním období je vytvořit větší pravomoci v rámci správy obvodu tykající se majetku města a obvodu, a to zejména úklidu a opravy chodníků a prostranství, odklízení sněhu v zimní období, péče o zeleň a podobně a úpravy statutu města v tomto směru. V současné době není pro občany jasné, proč je například jedna půlka chodníku ve správě obvodu a druhá část magistrátu, proč je část opravena a druhá není, a to i včetně úklidu. Dalším problémem, který mě trápí a je nutno ho intenzivně řešit i pro další volební období, je velmi rozšířená kamionová doprava v částech našeho obvodu, která způsobuje nemalé problémy občanům. Tato kamionová doprava způsobuje nepořádek, porušování dopravních předpisů, prostituci spojenou i s kriminalitou. Nelze také opomíjet problematiku sociálně vyloučených lokalit.

(PR)


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*