FSE slaví pětadvacáté narozeniny

  •  

Měsíc říjen je pro Fakultu sociálně ekonomickou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem také ve znamení oslav. Připomíná si totiž, společně s univerzitou, 25 let od svého založení v roce 1991.

Fakulta chce oslavami připomenout nejen svůj vznik a vývoj, ale také historii odborného vzdělávání a výzkumu na FSE UJEP. Oslavy jsou chápány také jako vynikající příležitost setkat se s absolventy fakulty. Dnem oslav byl stanoven 13. říjen 2016. „Rozhodli jsme se pro poněkud netradiční začátek oslav, a to zasazením památečního stromu FSE UJEP v prostoru Kampusu UJEP u fakultní budovy VIKS. Strom tak bude symbolizovat neustálý růst fakulty,“ uvedl děkan  Jaroslav Koutský.

Po zasazení stromu proběhne akademická část oslav, slavnostní shromáždění Akademické obce FSE, na které jsou zváni nejen zaměstnanci fakulty, ale také další pracovníci UJEP, zástupci samosprávy města, absolventi fakulty a další hosté. Na slavnostním shromáždění v aule Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra v Kampusu UJEP budou vybraní zaměstnanci fakulty oceněni za mimořádnou činnost a přínos pro FSE.

„Vnímáme jako důležité, aby se do akademického prostředí začleňovali i odborníci z praxe, z tohoto důvodu jsme do programu zapojili tzv. Panelovou diskusi, kam jsme pozvali kompetentní osoby z významných regionálních firem a organizací,“ upozornil na odpolední část programu Pavel Kuchař, proděkan pro vnější vztahy.

Panelová diskuse na téma Region, firmy, lidé proběhne od 15:00 h v Červené aule MFC. Pozvanými hosty jsou Libor Sehnal, manažer lidských zdrojů AGC Flat Glass Czech, Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR, Robert Vávra, finanční ředitel Mondi Coating Štětí, a v neposlední řadě Lenka Krbcová  Mašínová, předsedkyně sdružení Fokus Labe. Celou diskusi bude moderovat komentátor Echo24 Daniel Kaiser.

Celý den bude zakončen neformálním setkáním absolventů, studentů, pedagogů a přátel FSE UJEP přímo v budově Fakulty sociálně ekonomické UJEP v klubu ve 4. patře. Pro návštěvníky tam bude od 18:30 hodin připraven bohatý program zahájený koncertem Vokálního uskupení Panoptikum, výstavou fotografií nejen z historie FSE nebo bojovým uměním capoeira.

Více o programu oslav na www.fse.ujep.cz


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*