FVTM UJEP expanduje s výzkumem do Japonska

Foto: archiv FVTM UJEP
  •  

Bilaterální dohodu o společném výzkumu v oblasti vysoce přesných technologií se zaměřením na dokončovací technologie obrábění podepsali zástupci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a výzkumné organizace RIKEN v Tokiu.

Podpisy děkana fakulty výrobních technologií a managementu, profesora Štefana Michny, a rektora UJEP, Martina Baleje, doplnili za partnerskou výzkumnou organizaci RIKEN v Japonském Tokiu ředitel sekce Materiálového výzkumu, profesorky Hitoshi Ohmori, a ředitel výzkumných divizí RIKEN, Koki Sorimachi.

Podpis vzájemné dohody oficiálně deklaruje již předešlou spolupráci v oblasti odborných stáží a společného výzkumu, kterého se za UJEP účastní Martin Novák z FVTM, jenž společný výzkum a rozšíření spolupráce také inicioval.

Společný výzkum je zaměřen na dokončovací a vysoce přesné technologie obrábění, kde je dosahováno nebývalé přesnosti v řádech nanometrů (10-9 neboli milióntina milimetru). Obě pracoviště se dlouhodobě věnují výzkumu v oblasti přípravy špičkových kvalitních povrchů a jejich užitných vlastností, které se využívají nejen v automobilovém, ale především v leteckém, raketovém a kosmickém průmyslu. Jedná se o typové povrchy, které mají minimální drsnost povrchu a velmi nízký profil, laicky řečeno – na pohled jsou zrcadlově lesklé. Takovéto povrchy pak mnohonásobně více odolávají degradačním vlivům, únavovým lomům a vnějšímu poškození.

„Japonská strana má bohaté zkušenosti s těmito technologiemi zejména díky přípravě takovýchto povrchů u nekovových materiálů (plasty a sklo) v rámci spolupráce s americkou NASA na broušení skleněných čoček do teleskopů. Výzkumu FVTM je naopak zaměřen na klasické kovové materiály, jako jsou oceli, litiny a hliníkové slitiny, kde vědci z fakulty již vlastní několik národních i mezinárodních patentů na tyto typy technologie,“ vysvětluje doc. Novák.

V následujících letech se vědci obou zemí zaměří na zlepšení těchto technologií a rozšíří výzkum i na oblasti nových, progresivních materiálů, jako jsou nanomateriály a nanovrstvy, kompozity, materiály vyrobené aditivními technologiemi (3D tisk materiálů z kovových prášků) a nové typy polymerů.

V současné době se na FVTM intenzivně připravuje projekt v rámci předaplikačního výzkumu, který se bude věnovat nanometriálům a nanotechnologiím, ve kterém se budou vědci zabývat zlepšováním fyzikálních a mechanických vlastností vybraných materiálů, studiem nanovrstev nanesených na speciálně připravené povrchy a analýzami vlastností těchto materiálů. Projekt za desítky miliónů korun bude stěžením výzkumem materiálové a technologické sekce této fakulty včetně zapojení kolegů z Japonska.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*