Fyzioterapeuti docházejí za pacienty domů

  •  

Vedle domácí zdravotní péče či hospicové péče nabízí ústecká agentura domácí péče ACME v domácím prostředí také rehabilitační péči. Podle fyzioterapeutky Šarloty Vackové je domácí rehabilitace vhodná pro pacienty všech věkových kategorií, kteří vyžadují pomoc v době rekonvalescence po akutních operačních výkonech, úrazech, po prodělání covidu-19 nebo cévní mozkové příhodě.

Jaké druhy rehabilitací nabízíte?

Rehabilitace je velmi široký pojem. Jedná se o multidisciplinární obor, do kterého řadíme lékaře, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda, sociálního pracovníka i psychologa. V naší agentuře pracují především fyzioterapeuti, ale máme také ergoterapeuta, kterým je můj manžel Ondřej Vacek. Já jako fyzioterapeut se zaměřuji především na fyzický stav pacienta, zjednodušeně řečeno se snažím naše klienty „rozchodit“ nebo je dostat do lepší kondice. V rámci naší práce se snažíme neustále vzdělávat, a proto se také rozšiřují možnosti léčby, které můžeme pacientům poskytnou. Nabízíme postcovidovou rehabilitaci, kdy se snažíme dostat klienty do lepší kondice a nacvičujeme s nimi dechová cvičení. Máme spousty klientů po ortopedických zákrocích, kde se snažíme většinou o obnovení hybnosti například po aplikaci totální endoprotézy kyčle nebo kolene, kde jsme schopni využít i zkušenosti s kineziotejpem. Máme také dost klientů po cévní mozkové příhodě, kde tedy je i velice důležitá ergoterapie. Snažíme se většinou o celistvou rehabilitaci. Většina našich klientů jsou spíše senioři a někdy je důležité zastat i tu roli „psychologa“, kdy někteří lidé jsou sami doma a už jen naše přítomnost jim zvedne náladu a celkově zlepší jejich psychický stav, který se promítá i do toho fyzického.

Zmiňujete ergoterapii. V čem spočívá ta?

Ergoterapie je za mě velice důležitý a zajímavý obor, který bohužel často bývá nepovšimnutý a spousta lidí ani neví, co je jeho náplní. Ergoterapie svou podstatou a principy navazuje na fyzioterapii. Proto je také důležité abychom byli neustále jako tým propojeni a komunikovali spolu navzájem. Řešíme nejen stav klienta, ale navrhujeme spolu i plán terapie. Ergoterapie jako taková se zaměřuje na motoriku, a to jak na jemnou, tak i hrubou. Dále se snaží o zlepšení kognice a komunikace, kdy se trénuje paměť a pozornost, orientace v čase, místě a prostoru, celkově lepší komunikace a hlavně motivace. Další důležitou složkou ergoterapie, hlavně pro nás, kteří pracujeme v domácím prostředí je takzvané ADL, neboli aktivity všedního života. Cílem této intervence je, aby člověk byl schopný se samostatně najíst, napít, obléknout se, provést základní hygienu, vykoupat se, použít WC, přesunout, nakoupit si, poslat dopis nebo si zatelefonovat. Což je za mě asi to nejdůležitější a ten hlavní cíl, kterého se snažíme dosáhnout. Pokud však klient/pacient není schopen jednu z těchto činností zvládnout úplně sám, je potřeba použít kompenzační pomůcku, o kterou se také stará ve většině případů ergoterapeut. Někdy je potřeba trochu upravit prostředí, ve kterém pacient žije, a i tímto se zabývá můj manžel.

Jak jednotlivé terapie či rehabilitace probíhají?

Každá terapie je úplně jiná, snažíme se o co nejindividuálnější přístup. Každý klient je jiný a také má jiné problémy. Ve většině případů dostaneme poukaz od lékaře, kde máme specifikovanou terapii, co bychom měli s pacientem dělat. Záleží však na jeho aktuálním stavu, který se může ze dne na den změnit. Někdy je to i z hodiny na hodinu. Nabízíme však i soukromé návštěvy, které si klient hradí sám a naším úkolem je zhodnotit stav klienta a poté je potřeba navrhnout vhodný plán terapie.

O jaké pacienty nejčastěji pečujete?

Ve většině případů je to spíše starší klientela, ale nemáme vyhraněné nebo přesně dané požadavky kdo může být náš klient. Máme klienty různého věku s velmi pestrou škálou onemocnění.

Takže je domácí rehabilitace vhodná i pro seniory?

Naše péče je vhodná pro jedince jakéhokoli věku s různým typem postižení. Nejčastěji jezdíme za klienty po úrazech, operacích a s onemocněními, které je omezují v soběstačnosti. A my se snažíme jim poskytnout maximální možnou péči v jejich domácím prostředí. Ale jak už jsem zmínila, 80 % naší klientely jsou spíše senioři.

Často se dlouhodobý pobyt v nemocnici podepíše na hybnosti pacientů. Máte zkušenosti i s tímto?

Určitě. Je to jeden z nejčastějších důvodů naší návštěvy u klienta. Jak už jsme říkala, ve většině případů se snažíme naše pacienty „rozchodit“. Chceme, aby byl pacient v rámci svého bydlení mobilní a soběstačný. Ne všichni mají to štěstí, že bydlí s partnerem, nebo s někým, kdo by se o něj postaral.

Nacvičujete s klienty například po úraze či mrtvici soběstačnost?

Ano. Bohužel mrtviček přibývá, hlavně v období léta, kdy nám šplhají teploty nahoru. A proto máme v našem týmu Ondru, který se přesně tomuto věnuje.

Přiblížíte nám, jak přesně rehabilitace v domácím prostředí probíhá?

S každým klientem cvičíme individuálně a postupně zvyšujeme náročnost podle jeho fyzického stavu. Během správné rehabilitace dochází postupnému zlepšování, to pak klienta naučíme cviky, které může cvičit v domácím prostředí samostatně. Jde nám především o dosažení jeho maximální soběstačnosti. Pokud se stav však nelepší a blíží se vyčerpání žádanky od lékaře, tak se domluvíme s jeho praktickým lékařem na prodloužení naší péče. Podle závažnosti diagnózy může rehabilitace trvat týdny, či měsíce, ale máme i několik klientů, o které se staráme už roky.

Takže se dá říci, že ke každému člověku přistupujete individuálně?

Ano, ke každému přistupujeme individuálně. Bud’ na doporučení lékaře anebo sami vyhodnotíme, co by bylo pro daného člověka nejvhodnější. V našem oboru máme velice volnou ruku a také máme spoustu zkušeností a věřím v to, že vždy dokážeme navrhnout tu nejlepší terapii.

Dá se říct, že přibývá pacientů?

Troufám si říci, že ano. Naše populace stárne, lidé se dožívají vyššího věku než dříve a tím i stoupá poptávka a potřeba zdravotních služeb. V létě to jsou mrtvičky, na podzim chřipky a dechové potíže, v zimě zase přibývá úrazů, hlavně pády.

Jak rozdílné a třeba náročnější je pro vás provádět fyzioterapii v domácím prostředí oproti tomu nemocničnímu?

Určitě velký rozdíl je právě v prostředí. Ne vždy je to domácí prostředí úplně přizpůsobené na určitou terapii, v některých ohledech nás dost omezuje, ale vždy si dokážeme poradit. Nemáme možnost kvalitního lůžka, takže se často stává že i my máme dost bolavá záda, když se musíme naklánět k něčí posteli, která není zrovna polohovatelná. A další nevýhodou je, že nemůžeme vždy poskytnout přístrojovou léčbu, jako například elektroterapii, magnetoterapii nebo ultrazvuk, pokud jí sám pacient nemá doma. Jako plus zase vidím to, že lidé jsou ve svém přirozeném domácím prostřední, a to dělá hodně s psychikou pacienta. A když se člověk cítí dobře, o to víc je poté efektivnější naše práce.

Je rehabilitace poskytovaná domácí péčí hrazená ze zdravotního pojištění?

Ano, pokud klient dostane poukaz od lékaře, tak je naše péče hrazena ze zdravotního pojištění. Záleží potom také na zhodnocení lékaře, zda klient tu tuto péči potřebuje. Ale jak už jsme zmiňovala, je možné si zaplatit i soukromé návštěvy. Snažíme se posouvat naši agenturu dál, proto stále rozšiřujeme náš tým a v nedaleké budoucnosti bychom rádi poskytovali i ambulantní péči. Kde by nás mohli navštívit a využít naší rehabilitace i lidé, kteří například na domácí péči nedosáhnou. V tento moment už řešíme smlouvy s pojišťovnami, takže si myslím, že to budeme moct rozjet velmi brzo.

Máte nějaký „příběh“ s dobrým koncem, kdy jste intenzivní domácí rehabilitační péčí klienta takzvaně postavili na nohy?

Máme spousty dobrých konců a někdy je to bohužel i smutné, ale těch smutných bývá o dost méně. Troufám si však říct, že 90 % našich klientů na ty nohy postavíme. Je velmi důležitá jejich motivace, trpělivost, občas i ta naše, a pokud ještě pomáhá rodina, tak o to je ten cíl ještě blíž.

 

ACME Domácí péče s.r.o.

Železničářská 908/24

400 03 Ústí nad Labem

Email: info@acmepece.cz

Tel.: 475 216 331, 475 216 582, 774 410 715


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*