Heinrich Lumpe by oslavil 165. narozeniny

  •  

Dnes uplynulo 165 let ode dne, kdy se v Doubici u Krásné Lípy narodil Heinrich Lumpe, který se nesmazatelně zapsal do historie ústecké zoo. V roce 1908 si splnil svůj sen a založil ptačí rezervaci zvanou Lumpepark, která se po 2. světové válce začala postupně přeměňovat v zoologickou zahradu.

Dr. Heinrich Lumpe patřil k největším mecenášům v dějinách města Ústí nad Labem. Sám žil poměrně skromně a většinu svých zisků věnoval na dobročinné účely. Nejvíce investoval do ochrany ptactva. V tomto oboru si vysloužil světový věhlas. S obrovskými náklady vybudoval v Ústí nad Labem první středoevropskou ptačí rezervaci. Jeho největším přáním bylo trvale usídlit stěhovavé ptáky ve svém parku. Chtěl je tím chránit před úhynem při migraci do jižních krajin. Proměnit řád přírody nicméně nelze. Co však mohl udělat a o co také usiloval, bylo učit návštěvníky svého parku lásce k ptactvu. Za svou činnost obdržel řadu ocenění z mnoha zemí Evropy. Zemřel 22. února 1936 v Dubí na Teplicku.

Zoologická zahrada, která má své základy právě v Lumpeparku, navazuje na ochranářskou, přírodovědnou i kulturní tradici, snaží se ji oživit a přiblížit veřejnosti. Proto v roce 2022 vznikl projekt podpořený Evropskou unií s názvem „Poklad jménem Lumpe Park – přeshraniční propagace hodnot odkazu průkopníka ochrany přírody“1. Partnery projektu se staly: podpůrná organizace drážďanské zoo ZooFreunde Dresden e.V., Muzeum města Ústí nad Labem a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Areál Lumpeparku byl podroben průzkumu z hlediska historie, geologie, botaniky a ornitologie. Ukázalo se, že jde o unikát evropského významu.

V budoucnu se počítá s obnovou a zpřístupněním většiny památek, pokračující ochranou původní flóry i fauny a zařazením odkazu Lumpeparku do vzdělávacích programů zoo. „Jsem ráda, že právě v roce tohoto významného výročí vzniká dokumentace k oživení historického, geologického a ochranářského odkazu zoo, potažmo Lumpeparku. Jedná se o odkaz, který by měl být uchován pro další generace“, uvedla ředitelka Zoo Ústí nad Labem Ilona Pšenková.

Projekt „Biodiverzita kolem nás“, který je zaměřen na rozvoj zelených ploch a odpočinkových zón v zoo, jejich estetické a biologické zhodnocení v duchu současných trendů podpory biodiverzity v urbánním prostředí, a jehož klíčovými cíli jsou podpora lokální biodiverzity podle vzoru vizionáře, ochranáře a zakladatele zoo H. Lumpeho, a to se zaměřením na flóru i faunu s vysokou edukační a ochranářskou hodnotou, vrácení vodních prvků do krajiny a revitalizaci geologických a historických exponátů zoo, by měl být hrazen převážně z prostředků Evropské investiční banky.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*