I se seniory může být legrace

  •  

Díky projektu EU Erasmus+ mohlo jet 8 žáků VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem na praxi do přístavního města Plymouth na jihu Anglie. Náš pobyt trval tři týdny, od 30. května do 21.června a měl splnit dva základní cíle. Hlavním cílem bylo získání nových zkušeností v péči o klienty s demencí v anglických pečovatelských zařízeních a zároveň vylepšení si angličtiny, především odborné.

Před samotným odjezdem probíhala přípravná fáze, která zahrnovala dobrovolnickou činnost v českých zařízeních podobného typy. Dále jsme navštěvovali mimoškolní výuku psychologie, která sloužila k sebepoznávání a dále několik hodin ošetřovatelství, kde jsme se věnovali stlaní postelí, krmení pacienta, přebalování, čistění zubů u seniorů. Několik hodin zabrala výuka anglického jazyka zaměřeného na praxi a reálie.

Z projektu nám byla zaplacena cesta, legitimace MHD, ubytování v rodinách, pojištění a celodenní strava. Naše vyučující spolupracovaly v přípravné fázi s jazykovou agenturou Tellus, která se následně věnovala jazykovému vzdělávání, ale i zajištění pracovních míst v jednotlivých pečovatelských domech města Plymouth.

Počáteční obavy se brzy rozplynuly, rodiny byly pohostinné a komunikativní a plnily vše, co se od nich očekávalo, někdy i více.

Na pracoviště nás překvapil přátelský a otevřený přístup veškerého personálu a zvláštní smysl pro humor. Humor je vlastně jeden ze způsobů, jak překonávat poměrně těžké pracovní podmínky v péči o klienta s demencí. Práce probíhá dle harmonogramu a jejím cílem je maximální uspokojování potřeb klienta. V Anglii nejde pouze o frázi, snaha o maximální spokojenost obyvatel domova je vidět na každém kroku. Klienti si svůj pokoj zdobí sami, aby jim připomínal domov a blízké. Aktivit je velké množství, ale nechybí ani klidné chvilky s tradičním šálkem čaje.

Překvapil nás velký počet podobných zařízení v jednom městě, každý z nás pracoval samostatně v jiném domově. Postupně jsme pochopili, že pečovatelské domy jsou mnohem menší než ty, které jsme navštěvovali doma, a jsou především privátní. V těchto domovech je poměrně velké množství personálu. K financování pobytu klienta jsou často použity celoživotní úspory nebo financování přebírá širší rodina.

Město Plymouth je přímořským univerzitním městem s 50 000 studentů. Dle místních je také jedním z nejbezpečnějších měst v Anglii. Slušnost, přesnost, pozdravy s řidiči, prodavači a slovo prosím a děkuji jsou zde samozřejmostí a my si na ně museli rychle zvyknout. Město je velmi funkčně rozděleno na nákupní a odpočinkovou zónu.

Cíle projektu byly rozhodně splněny, své vědomosti předáváme dalším skupinám, které vyjedou v říjnu tohoto roku a v červnu následujícího roku. Co se týče jazyka, je asi nejpřínosnější ztráta zábran v kontaktu s rodilými mluvčími. Byli jsme donuceni řešit vzniklé situace naprosto samostatně.

A naše doporučení? Nebojte se a vyrazit! Přemůžete strach z komunikace, poznáte nové přátele, zbavíte se předsudků a získáte zajímavé zkušenosti ve svém oboru.

Květa Fischerová


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*