Integra Jam VIII – Nekonečno

  •  

V areálu Městských sadů v Ústí nad Labem se uskuteční již osmý ročník umělecko-integračního festivalu zaměřeného na integraci marginalizovaných skupin. Akce proběhne 11. května od 10:00 do 16:00 hodin

Umělecko‐integrační festival Integra Jam, který pořádá Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, vznikl před osmi lety jako součást projektu „Umělecká tvorba jako prostředek integrace mentálně, zdravotně, sociálně a jinak hendikepovaných skupin do společnosti“.

Jeho cílem je budování pozitivních sociálních vazeb při skupinových výtvarně a pohybově tvůrčích činnostech. Ty umožňují plynulé a samozřejmé zapojení sociálně, mentálně či jinak hendikepovaných skupin obyvatelstva do společnosti.

Letošní ročník zastřešuje téma Nekonečno. „Výtvarná tvorba poskytuje nekonečné možnosti v oblastech autentického vyjádření, seberealizace, budování vlastních světů a jejich porovnávání s alternativami světů ostatních, proto je jednotícím tématem letošního ročníku Nekonečno,“ říká Hana Pejčochová, spoluautorka projektu.

Nezanedbatelná přidaná hodnota festivalu spočívá také v příležitosti spolupráce a komunikace různých skupin obyvatel v průběhu výtvarného tvoření, které se stává katalyzátorem pro vzájemné poznávání a odstraňování předsudků a bariér.

Autorka projektu, Jitka Kratochvílová, říká: „Projekt nabízí prostor pro setkání nejrůznějších skupin společnosti. Na jednom místě mají klienti center denní péče, sociálních ústavů, žáci speciálních základních škol, studenti vysokých škol, umělci, pedagogové, žáci a studenti základních a středních škol, ale také děti, senioři i veřejnost možnost společně tvořit, komunikovat a poznat nové prostředí, nové lidi, nové způsoby a možnosti výtvarného vyjádření.“

Každý, kdo přijde, si může vybrat z širokého repertoáru výtvarných aktivit či pohybových her, zapojit se do činnosti různých tvůrčích skupin, které pro ně připravili studenti katedry výtvarné kultury a katedry tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty UJEP a umělci. Akce probíhá za finančního přispění Pedagogické fakulty UJEP.

Zdroj: UJEP


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*