Jak správně třídit zajímá i seniory

  •  

Senioři se zaměřili na třídění odpadů. Tímto tématem se zabýval cyklus přednášek, který v domovech seniorů a v Domě kultury uspořádal Odbor životního prostředí magistrátu. Na přednáškách spolupracovala společnost EKO-KOM, provozující systém sběru a recyklace obalových odpadů.

„Přednášky o systému a způsobech nakládání s odpady v Ústí nad Labem jsou součástí dlouhodobého projektu Směsný, není směšný, který byl zahájen v roce 2016. Senioři se dozvěděli, jak správně třídit, důvody proč má třídění význam, i to, co se s vytříděnými odpady dále děje. K čemu všemu se dají využít a kde se s nimi v přepracované formě mohou v běžném životě setkat,“ popisuje mluvčí magistrátu Romana Macová.

Součástí přednášek byly i vědomostní kvízy a další soutěže. Potěšující byl zájem seniorů o danou problematiku, jejich vědomosti a zejména chuť stále se vzdělávat, za což jim patří upřímné poděkování.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*