Jeden den s Fenoménem kov na ústecké Filozofické fakultě

Foto: Tomáš Brož na workshopu (autor fotografie: Martin Zubík)
  •  

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem odborný workshop Národního památkového ústavu územního, odborného pracoviště v Ústí nad Labem, s názvem „Fenomén kov v kulturním dědictví severozápadních Čech.“

Hlavní téma workshopu vycházelo z letošního mediálního tématu Kov, které je společné pro všechna pracoviště Národního památkového ústavu. V rámci workshopu tak zazněly tematicky pestré příspěvky, které v jednotlivostech i komplexním pohledu zdůraznily důležitost tohoto materiálu pro poznání kulturní historie našeho regionu.

Setkání otevřel příspěvek Antonína Kadlece, který se zaměřil na téma středověké zbroje a brnění. V krátkém nástinu nejprve představil stručný vývoj od kroužkové k plátové zbroji, načež se snažil nastínit další především symbolické a rituální významy jejího užívání a výzdoby. Následující příspěvek Víta Honyse připomněl nadcházející nepříliš
radostné výročí sta let od plošného rekvírování zvonů pro válečné účely během první světové války. Kamil Podroužek koncipoval příspěvek výrazně obecněji, když v krátkém, ale hutném přehledu stručně představil základní vývoj tvarů a výzdoby dveřních a okenních kování a závěsů, které jsou důležitými datačními detaily historické architektury. Tomáš Brož představil zadokolesový remorkér Beskydy s obecnějším úvodem k vývoji labské říční plavby.

Tematicky zacílený blok na praktickou péči o kovy jako o stavební a řemeslný materiál přinesl vystoupení Jiřího Belise se zajímavým a objemným příspěvkem na téma péče o kované kříže v krajině, na něj navázal Martin Šerák s tématem restaurování litinových křížů, Alena Sellnerová prostřednictvím své přednášky o opravě železné rozhledny na vrchu Studenec u České Kamenice obrátila pozornost ke kovu jako stavebnímu materiálu a nakonec Lenka Hájková představila charakter a užití zajímavého kovového stavebního materiálu Corten, který je užíván zejména pro moderní architekturu.

Zdroj: UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*