Jiří Cihlář z UJEP získal cenu hejtmana

  •  

Krajští zastupitelé rozhodli o udělení Cen hejtmana ÚK za rok 2018. Jedním z oceněných bude i Jiří Cihlář z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP. Nominace na Ceny hejtmana za rok 2018 bylo možné zasílat do kategorií regionální rozvoj, sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života, věda a výzkum, kultura a sport.

Na ústecké univerzitě byl Jiří Cihlář vedoucím více než sta bakalářských a diplomových prací, byl též školitelem ve vědecké přípravě pracovníků i později v doktorandském studiu. Vždy pečlivě dbal na zabezpečování studentů literaturou, v průběhu let publikoval deset skript pro předměty, které přednášel. Podle jeho skript přednášeli i jeho kolegové na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Mezi studenty i kolegy byl vždy oblíbený a respektovaný.

„Profesor Cihlář se významně podílel jak na založení, tak na dalším rozvoji naší univerzity. Po roce 1991 koncipoval výuku matematiky na dvou zcela nových fakultách, životního prostředí a sociálně ekonomické, na obou vyučoval. Jeho význam však ústeckou univerzitu zásadně přesahuje a v oblasti didaktiky matematiky má celostátní i mezinárodní rozměr,“ říká rektor UJEP Martin Balej.

Hejtman ÚK uděluje v tomto roce cenu hejtmana již poosmé. Je výrazem ocenění vynikajících občanských zásluh o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinských a jiných výjimečných činů jednotlivců nebo skupin osob. S udělením Ceny hejtmana ÚK je kromě celospolečenské prestiže spojena také finanční odměna pro laureáta ceny ve výši 50 tisíc Kč. Slavností předání Cen hejtmana ÚK za rok 2018 proběhne do konce roku 2019.

„Ceny, které se mi od vedení Ústeckého kraje dostalo, si velmi vážím, a chápu ji nejen jako ocenění mé osobní práce, ale i jako ocenění práce naší katedry matematiky, celé Přírodovědecké fakulty i celé Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,“ dodává budoucí laureát Ceny hejtmana ÚK za rok 2018 Jiří Cihlář.

 

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*