Junior Náboj poprvé v Ústí

  •  

V aulách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem proběhne  JUNIOR NÁBOJ. Jedná se o týmovou soutěž pro žáky druhého stupně základních škol v oblasti matematiky a fyziky.  Do Junior Náboje je přihlášeno okolo 280 týmů, v Ústí bude soutěžit 25. listopadu 20 z nich. Barvy jednotlivých škol zde budou hájit čtyřčlenné týmy, na řešení úloh budou mít k dispozici 120 minut.

O organizaci se v Ústí nad Labem rozhodli postarat členové Jednoty českých matematiků a fyziků, pobočný spolek v Ústí nad Labem, společně se studenty  a pracovníky UJEP. Za jejich rozhodnutím je snaha podpořit akci, která
slouží  k popularizaci matematiky a fyziky.

„Aktivit pro rozvíjení exaktního myšlení našich dětí není nikdy dost. Jak se stále více ukazuje, mladá generace nemá zájem o studium oborů s matematikou, fyzikou či chemií. Přesto podobné soutěže dokazují, že matematika i fyzika děti může bavit. Jedná se tedy spíše o změnu přístupu a způsobu zpřístupňování exaktních věd na školách,“ zdůrazňuje rektor UJEP doc. Martin Balej.

Právě podpora zkoumání, hledání odpovědí a logického myšlení jsou důvody, proč ústecká univerzita propůjčuje svoje auly pro konání podobných soutěží, jako jsou Logická olympiáda nebo právě Junior Náboj. Rektor, doc. Balej, soutěžící osobně na UJEP přivítá a popřeje jim mnoho štěstí v matematicko-fyzikálním zápolení.

„Soutěž probíhá na několika místech ČR a výsledky jsou zpracovávány online, což kromě dobrého pocitu z týmové práce dodává soutěži velké kouzlo. Děti soutěž opravdu baví, což dokládají počty přihlášených týmů,“ říká organizátorka soutěže  Mgr. Pavla Hofmanová.

Letošní Junior Náboj odstartuje v 10:00 h v sálech (Purpurový a Fialový) MFC UJEP v univerzitním kampusu na adrese Pasteurova 1. Již od 9:30 h budou však soutěžící na svých místech a do zahájení soutěže jim organizátoři zopakují pravidla soutěže, zejména způsob opravování úloh a postup jejich odevzdávání.

„Pak je již zahájeno odpočítávání a přesně v 10:00 h soutěž startuje. Start se nesmí opozdit ani o minutu, jelikož probíhá online v mnoha městech ČR i Slovenska zároveň. Soutěž končí ve 12:00 h, následnou hodinu probíhá kontrola výsledků  a v 13:00 h jsou vyhlášeny výsledky,“ upřesňuje další organizátorka dr. Jana Šimsová.

Soutěž Náboj vymysleli studenti MFF UK Praha původně pro středoškoláky. Zpočátku ani netušili, jaký bude mít toto týmové zápolení úspěch a že si ho oblíbí i žáci základních škol. Soutěž Náboj pro středoškoláky, se svou mladší odnoží Junior Náboj pro základní školy, dnes rozvíjí zdravé týmové myšlení v oblastech matematiky  a fyziky u dětí nejen v ČR, ale také na Slovensku, v Německu, Rakousku, Polsku  a Maďarsku. Soutěž na mezinárodní úrovni proto zaštiťuje právě MFF UK, která dodává soutěžní úlohy, zajišťuje administrátorské prostředí pro online zpracování a na jednotlivá místa zasílá své studentské organizátory.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*