K záchraně života pomůže defibrilátor, už je i na UJEP

Foto: Josef Růžička
  •  

Ústecká univerzita získala od Zdravotní záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK) automatizovaný externí defibrilátor. Přístroj k první pomoci při záchraně života je určený pro široké použití nejen ve zdravotnických, ale také v nezdravotnických zařízeních, jakým je právě univerzita.

„Stanoviště, kde bude defibrilátor pro zaměstnance a studenty univerzity k dispozici, bylo vybráno v místě s největší kumulací studentů i zaměstnanců, tedy v lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra v Kampusu UJEP,“ říká kvestor UJEP Leoš Nergl.

Defibrilátor, který bude na UJEP instalován, umožňuje i laikovi poskytnout neodkladnou první pomoc při náhlé srdeční zástavě.

„Přístroj je velmi praktický a budoucího záchranáře vede krok po kroku procesem pomoci, neboť je vybaven hlasovou nápovědou a grafikou v českém jazyce s jasnými instrukcemi tak, aby umožnil komukoli s minimálními znalostmi provádět bezpečně a kvalifikovaně neodkladnou první pomoc,“ říká šéf Záchranné služby v Ústí nad Labem Ilja Deyl.

Projekt Časná defibrilace v Ústeckém kraji probíhá už od dubna 2011. „Podstatou je vytváření celokrajské sítě automatizovaných externích defibrilátorů (AED) – stacionárních i mobilních – v kontextu se sítí výjezdových stanovišť ZZS a s dojezdovými časy jejich posádek tak, aby pravděpodobnost úspěšného použití AED byla co nejvyšší,“ říká Lukáš Vais, hlavní koordinátor projektu, a dodává: „Zdravotnická záchranná služba eviduje ve svém registru 182 přístrojů AED, celkem bylo realizováno 1 055 jeho aktivací, které pomohly zachránit 44 pacientů postižených náhlou srdeční zástavou.“


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*