Kampusem zazní slova Václava Havla

  •  

Před Lavičkou Václava Havla, která je umístěna u filozofické fakulty v Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, proběhne 18. prosince od 16:00 tradiční vzpomínková akce k osobnosti a odkazu prvního českého prezidenta Václava Havla.

V den Havlova odchodu jsou na různých místech čteny jeho texty a pro letošní setkání byla zvolena forma čtení na pokračování. Vybrán byl esej Příběh a totalita, který Václav Havel napsal v roce 1987 a pojmenoval v něm fungování společnosti v totalitním nebo posttotalitním režimu.

„Akce proběhne v rámci Sametových oslav, které připomínaly různým způsobem třicetileté výročí návratu svobody, demokracie a práva do českých zemí. Právě esej o principech fungování posttotalitního režimu se nám v tomto kontextu jevil jako vhodný k připomenutí odkazu Václava Havla,“ uvedl doktorand katedry historie FF UJEP Rudolf Kardoš.

Ke čtení je tradičně zvána i široká veřejnost. Po odeznění slov úryvků z eseje Příběh a totalita z úst doktorandů a studentů filozofické fakulty bude opět otevřen prostor, kdy bude moci kdokoli další přečíst úryvek z vybraného Havlova textu.

„Tuto akci realizujeme již od roku 2016, kdy jsme před naši fakultu lavičku Václava Havla instalovali. Je to místo, které si oblíbili nejen studenti, ale kam často přicházejí i lidé, kteří chtějí na prvního českého prezidenta, disidenta, dramatika a velmi inspirativního člověka zavzpomínat. Je důležité číst jeho texty a připomínat si jeho myšlenky. Zejména v letošním roce a zejména proto, že jeho odkaz je dnes z různých důvodů a z různých stran zkreslován. Pro mě je odkaz Václava Havla spojen především s myšlenkou, že člověk by nikdy neměl ztrácet naději,“ dodává Michaela Hrubá, děkanka Filozofické fakulty UJEP, která nad touto akcí jako každý rok převzala záštitu.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*