Knihovna pomáhá lidem s autismem

Foto: KÚK
  •  

Ústecká knihovna se v posledních letech intenzivněji zaměřuje na pomoc lidem s poruchami autistického spektra. Pravidelně zde probíhají například volnočasová setkávání dětí s autismem a nově bude v knihovně možné využívat i bezplatné poradenství s odborníky ze Speciálního pedagogického centra. Knihovna ale neopomíjí ani osvětu směřovanou k široké veřejnosti a v rámci Mezinárodního dne Aspergerova syndromu se zde uskutečnilo čtení spojené s tematickou diskuzí.

V Knihovně Ústeckého kraje se uskutečnilo veřejné čtení z dětské knížky Johanka a čarodějnice. Kniha české spisovatelky Věry Kociánové, jež vyšla v roce 2022, představuje příběh malé Johanky, která vypadá jako úplně normální holčička, ve skutečnosti má však řadu zvláštních schopností. K napsání tohoto příběhu, jenž je věnován „všem jinakým dětem“, autorku inspirovalo osobní setkání s dívkou s poruchou autistického spektra.

Na knižní prezentaci navázala tematická diskuze věnovaná právě lidem s různými formami autismu, které se zúčastnili odborníci ze Speciálního pedagogického centra Martina Brhelová a Lukáš Prostřední. Celou diskuzi moderovala ředitelka knihovny Jana Linhartová, která je mimo jiné také speciální pedagožkou. „Letos je to třetí rok, co se naše knihovna obdobným způsobem připojuje k Mezinárodnímu dnu Aspergerova syndromu. Lidé trpící různými formami autismu se ve společnosti často setkávají s velkým nepochopením a někdy i despektem, veřejná osvěta v této oblasti je proto velmi důležitá,“ říká ředitelka Jana Linhartová.

Kromě zmiňované osvěty se knihovna v posledních letech aktivně zaměřuje i na rozvoj služeb a poskytování pomoci přímo lidem trpícím autismem. „Od roku 2021 u nás pravidelně probíhají neformální volnočasová setkání dětí s poruchami autistického spektra, jejichž cílem je dát jim možnost poznat nové kamarády, seznámit se s novým a prozatím neznámým prostředím a dobře se pobavit. Tuto pravidelnou a smysluplnou aktivitu, výstižně pojmenovanou PASažéři v knihovně, realizujeme ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Ústí nad Labem. Obrovské díky patří především terapeutickému pracovníkovi Lukášovi Prostřednímu, který tento projekt vymyslel a koordinuje,“ vysvětluje Linhartová a dodává, že na konci loňského roku bylo v knihovně realizováno také první setkání pro rodiče pojmenované Po škole na kafe. I tato setkání by v letošním roce měla probíhat pravidelně.

Největší novinkou je pak připravované spuštění speciálně pedagogické poradny, která bude fungovat v Lidové části knihovny na adrese Winstona Churchilla 3. Odborníci zde budou bezplatně poskytovat poradenství a konzultace každé úterý od 15:00 do 17:00 hodin. Projekt bude spuštěn 12. března a poběží nepřetržitě minimálně do 30. června letošního roku.

Jan Černecký, Knihovna Ústeckého kraje


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*