Knihovna slavnostně pokřtila novou publikaci Polibek Múzy

  •  

Knihovna Ústeckého kraje vydala společný almanach autorů ze Severočeského klubu spisovatelů a začínajících spisovatelů, kteří v knihovně navštěvují kurzy tvůrčího psaní. Publikaci pojmenovanou Polibek Múzy je možné za cenu 349 korun zakoupit u registračních pultů knihovny.

Knihovna Ústeckého kraje se v posledních letech intenzivněji zaměřila na svou publikační činnost. Za účelem zefektivnění této aktivity, jež je ukotvena ve zřizovací listině organizace, byl v knihovně sestaven redakční tým, jenž má na starosti jak přípravu edičních plánů, tak i korektury, grafické zpracování připravovaných publikací a následnou propagaci vydaných titulů. Dlouhodobým záměrem knihovny je pravidelně vydávat dvě až tři knihy do roka.

První letošní knihou, jež vyšla pod hlavičkou krajské knihovny, je publikace pojmenovaná Polibek Múzy: antologie ze severu Čech. Jak již napovídá název, kniha je společným dílem regionálních autorů. Konkrétně pak tento nový almanach představuje literární práce renomovaných autorů ze Severočeského klubu spisovatelů a díla talentovaných začínajících spisovatelů, kteří v knihovně navštěvují kurzy tvůrčího psaní. „Na vzniku knihy se dohromady podílelo dvacet šest autorů, kteří se různí jak věkem, tak i zkušenostmi s literární tvorbou jako takovou. Díky tomu je náš nový almanach velice pestrý po obsahové i formální stránce. Čtenáři se v knize setkají s různými druhy textů, od poezie a aforismů přes krátké prozaické práce až k povídkám. V neposlední řadě pak kniha jistě potěší i svým originálním grafickým zpracováním,“ říká ředitelka knihovny Jana Linhartová a dodává, že jednou z autorek je i aktivní dobrovolnice Veronika Kalinová, kterou knihovna v letošním roce ocenila jako čtenářku roku.

Slavnostní křest nové knihy se uskutečnil v pondělí 17. dubna v reprezentativních prostorách Wolfrumovy čítárny, jež se nachází ve Vědecké části knihovny. Kmotry publikace Polibek Múzy se stali náměstek hejtmana pro oblast kultury a cestovního ruchu Jiří Řehák a paní Hana Pateliotisová z Odboru regionálního rozvoje Ústeckého kraje. Publikaci je možné za cenu 349 Kč zakoupit u registračních pultů knihovny.

 

Jan Černecký, Oddělení komunikace Knihovny Ústeckého kraje


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*