Knihovna Ústeckého kraje získala prestižní ocenění

  •  

V rámci největší tuzemské knihovnické konference Knihovny současnosti 2023 probíhalo udílení cen Bibliotheca inspirans. Prestižní ocenění získala i Knihovna Ústeckého kraje, která v reakci na příchod uprchlíků z napadené Ukrajiny vydala dvojjazyčnou dětskou publikaci Falco a já.

Ocenění Bibliotheca inspirans je určeno knihovnám, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe.  V letošním roce byla hlavní oblastí, na niž se porota v hodnocení nominací zaměřila, komunitní role knihoven. Dohromady se v letošním ročníku ocenění sešlo téměř 200 nominací pro 90 knihoven z celé České republiky.

Porota se nakonec rozhodla ocenit jedenáct nejzajímavějších knihovnických projektů. Mezi oceněnými je i Knihovna Ústeckého kraje, která tuto prestižní cenu získala za knižní publikaci Falco a já, vydanou ve snaze podpořit uprchlíky z Ukrajiny. „Kniha Falco a já ukrajinským dětem atraktivní formou představuje zajímavá místa v Ústeckém kraji. Celá kniha je dvojjazyčná, každá stránka je tedy v češtině i v ukrajinštině, díky čemuž se čtenáři kromě kraje seznamují i se základy našeho jazyka. Knihou děti provází sokol jménem Falco, jenž z výšky vidí celý náš kraj a všechny jeho krásy,“ říká k publikaci, která vyšla v loňském roce, ředitelka Knihovny Ústeckého kraje Jana Linhartová. Zároveň dodává, že sokol jakožto průvodce a hlavní postava celé knihy nebyl zvolen náhodou, neboť sokola má Ukrajina ve svém státním znaku a zároveň na Ústecku žije nejvíce sokolů ze všech krajů v České republice.

S nápadem na vytvoření této knihy poprvé přišla předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje Karolína Žákovská. „Naším hlavním cílem bylo pomoci ukrajinským dětem prchajícím před válkou, aby se u nás cítily vítané, dozvěděly se něco o kraji, v němž se ocitly, a naučily se pár českých slovíček,“ popisuje Karolína Žákovská, která je zároveň tím, komu se napříč různými organizacemi podařilo sestavit silný pracovní tým, díky jehož nasazení hotová kniha spatřila světlo světa za necelé dva měsíce.

Na vzniku knihy se kromě krajské knihovny a jejího zřizovatele Ústeckého kraje podílela Poradna pro integraci, Městská knihovna Louny a Muzeum města Ústí nad Labem, o překlad se skvěle postarali dva ukrajinští překladatelé a atraktivní grafickou podobu knize vtiskl Václav Školoud. V tištěné podobě kniha vyšla v celkovém nákladu téměř 3 000 výtisků, které byly díky Ústeckému kraji obratem distribuovány do škol a knihoven v regionu. Z důvodu potřeby zpřístupnění publikace co nejširšímu okruhu uživatelů kniha zároveň vyšla i elektronické podobě a v současné době je dostupná skrze webové stránky knihovny nebo přímo ze stránky efalco.cz.

Knihovna se zároveň spojila s oblíbeným hercem Romanem Zachem, který byl ochoten knihu namluvit, díky čemuž záhy vznikla i její česká audio verze. Za zmínku stojí fakt, že tato zvuková verze byla kompletně nahrávána a zpracovávána v audiovizuálním studiu Knihovny Ústeckého kraje.

Ocenění Bibliotheca inspirans na konferenci Knihovny současnosti 2023 za Knihovnu Ústeckého kraje převzala vedoucí Odboru knihovnických služeb a vzdělávání Zdenka Andree, jež se na vzniku knihy podílela. U předání samozřejmě nechyběli ani další zástupci pracovního týmu – za Ústecký kraj již zmiňovaná Karolína Žákovská, za Muzeum města Ústí nad Labem historik a v současné době i senátor Martin Krsek, který je autorem všech textů v knize. Předání si nenechala ujít ani předsedkyně Svazu knihovníků a informačních pracovníků – Drsný Sever a ředitelka Městské knihovny Louny Dagmar Kučerová, rovněž aktivní členka týmu.

Jan Černecký, Knihovna Ústeckého kraje


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*